Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tööturu olukorda arutanud Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Heljo Pikhofi hinnangul tuleks tööturu probleemide lahendamiseks pöörata suuremat tähelepanu koolitusele.


Pikhofi sõnul pakutakse tööturuteenuseid vaid kitsale sihtgrupile, see tähendab ainult registreeritud töötuile, samas puudub ennetav sekkumine, kus koolitust antakse ka näiteks koondamisohus töötajaile.

„Kui on teada, et üks või teine tööstusharu on hääbumas, siis peaks selle tööstusharu inimesed saamad koolitust juba töötamise ajal, et neil tekiks mingigi kindlustunne. Austrias antakse tööturukoolitust ka minimaalpalga saajaile kui vähekvalifitseeritud riskigrupile. Vajalikku koolitust on Eestis raske saada näiteks ka laste tõttu töölt kõrvale jäänud kõrgharidusega töötajal, selleks et end erialaselt taastada ja tööturule naasta,“  ütles Pikhof.

Lisaks eelnevale on koolituse kestus Pikhofi väitel liiga lühike.

„Vaatamata sellele, et meie seadused võimaldavad tööturukoolitust kuni 1 aasta, on koolituse tegelik kestus liiga lühike. 2006. aastal oli see keskmiselt vaid 172 tundi. Näiteks Iirimaal ja Norras on koolituse kestus maksimaalselt 3 aastat,“ ütles Pikhof.

Pikhofi sõnul teeb talle samuti muret noorte töötus ja tõsiasi, et 50% töötutest noortest on omandanud kutsehariduse, mis kõneleb ta hinnangul sellest, et tänane kutseharidus ei vasta tööturu tegelikele vajadustele.

Komisjoni istungil ettekande pidanud Tartu Ülikooli makroökonoomika professor Raul Eametsa väitel puudub riigil pikaajaline kava, mis lähtub tööturu tegelikest vajadustest ja planeerib vastavalt ka koolitust. Eametsa sõnul praegune haridussüsteem tööturu vajadustele ei vasta ja kinnistab olemasolevat majandusstruktuuri, kus suur osa ettevõtteist on orienteeritud alltöövõttudele ja puudub oma originaalne tootearendus.

Riigikogu jätkab tööturu teema arutelu oma homsel istungil, kus ettekande peavad Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Tööandjate Keskliidu esindajad. Samateemaline istung toimub ka 17. veebruaril, kus ülevaate olukorrast annavad ülevaate Töötukassa ja Tööturuameti juhid.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside