Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas oma esmaspäevasel istungil teha apteegikorralduse eelnõusse muudatusettepaneku, millega kehtestatakse aastaks ajutine regulatsioon suure nõudlusega piirkonnas uue apteegi avamiseks. Ettepaneku järgi saab kuni 2015. aasta 9. juunini üle 4000 elanikuga asulas apteeki avada ainult kohaliku omavalitsuse ettepanekul ja ravimiameti nõusolekul. Vähese nõudlusega piirkonnas ei ole apteekide asutamisel piiranguid.

„Apteegivõrgu plaani ja maa-apteekide päästmise kava ei ole võimalik lühikese ajaga kiirustades teha. Meil on vaja aega, et hinnata erinevate lahenduste mõjusid ja analüüsida juriidilisi aspekte,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof.

„Eelnõus on ette nähtud abinõud ravimite paremaks kättesaadavuseks maapiirkondades nagu apteegibuss, apteekritele maal töötamiseks lähtetoetuse maksmine ja üldapteekide nõuete täpsustamine. Need meetmed ei ole aga piisavad, et tagada apteegid maal,“ lisas Pikhof.

Sotsiaalministeeriumil on kavas apteegiteenuse korraldamiseks tellida analüüs maapiirkondades ravimite kättesaadavuse kohta. Sellega selgitatakse, missugune peaks olema apteegivõrk ja milline on vajadus proviisorite ja farmatseutide järele. Samuti analüüsitakse, kas toetada maa-apteeke riigieelarvest, toetusega läbi apteegiteenuse tegevusloa tasu kogumise või muul viisil.

„Kindlasti tuleb kaaluda ka mõtet asutada apteekrite koda, kellele delegeerida apteegiteenuse korraldamise ülesanded ning vastutus selle eest, et teenus oleks kättesaadav maapiirkondades,“ ütles Pikhof.

Sotsiaalkomisjon küsis arvamust põhiseaduskomisjonilt muudatusettepaneku põhiseaduspärasuse kohta. Põhiseaduskomisjon leidis, et antud olukorras on mõistlik ajutise tähtajalise regulatsiooni kehtestamine, et selle aja sees jätkata tööd parima tulemuse saavutamiseks.

Riigikohtu üldkogu 9. detsembri 2013 otsusega tunnistati põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks ravimiseaduse sätteid, mis käsitlevad asutamispiiranguid uute apteekide rajamisel ja olemasolevate apteekide laienemisel või asukoha muutmisel linnades. Otsus jõustub 9. juunil 2014.

Sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE) teine lugemine on Riigikogu täiskogus 20. mail. Kui see lõpetatakse, siis kolmas lugemine toimub 21. mail.

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside