Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esmaspäevasel arutelul huvigruppidega lastekaitseseaduse eelnõu (677 SE) üle toetati lapse heaolu ja õiguste kaitse paremat tagamist. Muuhulgas pannakse igale inimesele kohustus teavitada abivajavast ja hädaohus olevast lapsest.

Sotsiaalministeeriumi esindaja sõnul ei ole võimalik igasse omavalitsusesse lastekaitsetöötajat palgata ning omavalitsustel tuleb teha koostööd. Sotsiaalkindlustusametis on kavas välja arendada lastekaitseüksus, kust lastekaitsetöötajad saavad abi paluda, näiteks raskemate juhtumite lahendamisel või juriidilise nõu osas.

„Üldjoontes võib lastekaitseseaduse eelnõuga rahul olla. Sotsiaalkomisjon arutab ja täpsustab veel huvigruppide esitatud muudatusettepanekuid. Lastekaitsetöötaja peaks aga olema igas omavalitsuses, muidu muutub sotsiaalkindlustusameti nõustaja roll mõttetuks,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni hinnangul oleks sotsiaalkindlustusameti nõustamine dubleeriv ja kallis. Selle asemel soovitas assotsiatsioon suunata raha kohalike omavalitsuste tasandile, kus on suured puudujäägid nii teenuste kui töötajate osas.

Õiguskantsleri kantselei esindaja hinnangul on ennetustööd ja koostööd puudutavad regulatsioonid eelnõus üldsõnalised. Sotsiaalministeeriumi kinnitusel on aga kavas detailsemad sätted reguleerida teistes õigusaktides.

Sotsiaalkaitseminister Helmen Küti sõnul on järgmise viie aasta jooksul plaanis lastekaitse valdkonda suunata 6,5 miljonit eurot. Küti hinnangul oleks seaduse rakendumiseks alates 2016. aastast vaja lisaressursse eelkõige ennetava töö parendamiseks.

Avalikul istungil osalesid sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, justiitsministeeriumi, õiguskantsleri kantselei, Lastekaitse Liidu, Lapse Huvikaitse Koja, Eesti Noorteühenduste Liidu, MTÜ Ühendus Emade ja Laste Kaitseks, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni, Nurmsalu Õigusabi OÜ ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad.

Fotod istungilt 

Video istungilt (video laekub viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside