Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas oma tänasel istungil saata Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele valitsuse algatatud ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE), millega muuhulgas kehtestatakse ravimite kaugmüügi regulatsioon. Komisjoni ettepanek on viia esimene lugemine läbi 16. jaanuaril 2013 ja esimene lugemine lõpetada.

„Lisaks ravimite kvaliteedi teemale kehtestame me ka e-apteegi teenuse osutamise võimalused, mis peaks parandama e-apteegiteenuse kättesaadavust ja seda eelkõige maapiirkondades elavatele inimestele. E-apteek annab võimaluse ka väiksematele apteekidele aktiivselt ravimimüügiga tegeleda ja loob samuti võimalused paindlikuks ja laiemalt kättesaavaks apteegiteenuseks,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.

Eelnõuga sätestatakse kehtivas õiguses seni puuduv  ravimite kaugmüügi mõiste ja antakse üldapteegi tegevusloa omajale õigus teostada inimtervishoius kasutatavate (nii käsimüügi kui ka retseptiravimite) ja veterinaarias kasutatavate käsimüügi ravimite kaugmüüki. Retseptiravimite müügi eeltingimuseks kaugmüügi korral on nõue, et retsept on elektroonilisel kujul välja kirjutatud ja retseptikeskuses salvestatud. Veterinaarias kasutatavate retseptiravimite müüki piiratakse, kuna ravimite väljakirjutamiseks digiretsepti ei ole.

Eelnõuga sätestatakse,  et vastav apteegiteenuse osutaja peab tagama ühesugused müügi- ja tarnetingimused, sealhulgas kättetoimetamistasu vastavalt kättesaamisviisile (näiteks kulleriga, pakiautomaadist, postkontorist, „tulen ise järgi“ jne) kogu Eesti territooriumil. Nõue lähtub eesmärgist kohelda kõiki Eestis asuvaid patsiente võrdselt, sõltumata nende elamiskohast, aga samuti sõltumata konkreetsest ravimist, mida patsiendil tuleb tarvitada. Eelnõu kohaselt tuleb tagada kohaletoimetamine tellija poolt määratud aadressile hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist.

Üldsusele legaalsete ravimite kaugmüügi pakkujate identifitseerimise lihtsustamiseks töötab Euroopa Komisjon välja ühise, veebilehel kasutatava logo, mis oleks kõigis liikmesriikides äratuntav ning võimaldaks teha kindlaks ravimeid kaugmüügis pakkuva isiku asukohariigi.

Lisaks eelnevale sätestatakse eelnõuga võltsitud ravimi mõiste ja regulatsioon võltsitud ravimite leviku tõkestamiseks. Algataja kinnitusel on Euroopa Liidus ähvardavalt suurenenud võltsitud ravimite hulk, sh innovaatiliste ja elupäästvate ravimite võltsingute hulk. Võltsitud ravimid sisaldavad tavaliselt madalakvaliteedilisi koostisaineid, ei sisalda ettenähtud toimeaineid või sisaldavad neid vales koguses, mis on rahvatervisele tõsiseks ohuks.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside