Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas oma tänasel istungil saata täiskokku esimesele lugemisele valitsuse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE) 4. aprillil ja eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Eelnõu eesmärk on tagada esmatasandi tervishoiuteenuste parem kättesaadavus ja parem teenuse kvaliteet. Eelnõuga muudetakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse üldarstiabi sätteid, millega tsentraliseeritakse tervishoiu esmatasandi korraldusfunktsioon sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse. Sellega lähevad senised maavanema ülesanded üldarstiabi korraldamisel – perearsti nimistu moodustamise konkurss, perearsti nimistute kinnitamine, perearstide ajutine asendamine, järelevalve –  üle terviseametile.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Margus Tsahkna sõnul tuleb lähtuda eelkõige inimeste õigusest saada kvaliteetset ja paindlikult korraldatud perearstiteenust kõikjal Eestis. “Maavalitsuste esmatasandi arstiabi funktsioonide tsentraliseerimine terviseametile on õige suund, kuid menetluse käigus peame saama vastused ka kõikidele küsimustele, mis nende muudatustega kaasnevad, et perearsti teenus muutuks veelgi kättesaadavamaks. Oluline on siin ka just perearstide inimressursi vähesusega seonduvad küsimused,” ütles Tsahkna.

Sotsiaalkomisjoni istungil osalenud sotsiaalministri Hanno Pevkuri kinnitusel tagab tsentraliseerimine muuhulgas selle, et perearsti määramisel saab nimistuid koostada ka maakonna piire arvestamata, juhul kui patsiendile on lähem käia teises maakonnas tegutseva perearsti juures.

Lisaks tuuakse seaduse tasandile perearsti nimistu piirsuurused, mis praegu on reguleeritud ministri määrusega.  Eelnõu näeb perearsti nimistu piirsuuruseks ette üldjuhul 1200–2000 isikut või kuni 2400 isikut, kui nimistusse kantud isikutele osutab üldarstiabi koos perearstiga vähemalt üks arsti kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja. 

Kolmanda olulise teemana tuuakse tervisestatistika kogumisega seotud ülesanded Tervise Arengu Instituudi alla. Tervisestatistika ületoomise eesmärk on aruannete esitamise ja andmete parandamise efektiivsemaks ja kiiremaks muutmine andmeedastuse ühe vahelüli kaotamise kaudu. Informatsioon esitatakse otse Tervise Arengu Instituudile, mis annab tagasisidet otse teenuseosutajale ehk andmeesitajale.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside