Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjonis täna toimunud arutelul olukorrast ja muutustest tööturul tõusid tõsiste probleemidena esile pikaajaliste töötute osakaalu kasv ja kõrge tööpuudus noorte seas. Sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu kinnitusel kavatseb komisjon nende probleemidega koos erinevate institutsioonide esindajatega lähiajal tegeleda ning kohtuda ka majandus- ja kommunikatsiooniministriga, et arutada ettevõtluse arenguga seonduvalt tööturu suundumusi.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul soovib ministeerium edaspidi pöörata rohkem tähelepanu töötute koolitusele ja täiendõppele, ning kavas on taotleda rahandusministeeriumilt selleks 400 miljoni krooni ulatuses rohkem vahendeid, lähtudes sellest, et koolitusteenusele on suur nõudmine ja seni pole riik suutnud selles osas kõikidele soovijaile vastu tulla. Sotsiaalkomisjoni liikmed väljendasid  omalt poolt sellele taotlusele toetust.
 
Töötuskassa juhatuse liikme Pille Liimali kinnitusel näitab töötus langustrendi. Viimastel andmetel on Eestis  registreeritud 76718 töötut ja töötuse määr on 11,8%. Valdavalt on töötukassas arveoleku lõpetamise põhjuseks Liimali kinnitusel tööle rakendumine – 53%. Arvelolek on lõpetatud põhjusel, et töötu pole töötukassase pöördunud 36%-il juhtudel ja 12%-il juhtudel muudel põhjustel.
 
Nii Pevkuri kui ka Liimali kinnitusel on väga raske hinnata, kui palju tänase seisuga on pikaajalisi töötuid või kui palju arvatavaist töötuist on tegelikult rakendunud, kuivõrd inimesed võivad siirduda tööle ka teistesse riikidesse või ka oma tööle asumisest mitte teatada.
 
Viidates registreeritud töötute arvu vähenemisele, osutas Reinsalu, et osaliselt on see soetud ka nn sesoonsete töökohtade tekkega suvekuudel. „Ekspertide hinnangul võib sügisel taas jooksvalt registreeritud töötute arv kasvada, sealhulgas noorte arvelt, kes ei ole saanud kõrgkooli õppima ja hakkavad tööd otsima,“ ütles Reinsalu.
 
Kokkuvõttes tõdeti, et 2010. aasta alguse tasemini, kus töötus oli kõige kõrgem, ei tohiks töötus enam tõusta ja see näitab ka edaspidi pigem langustrendi.
 
Tänasel istungil osalesid ka  Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhataja  Ülo Kaasik, statistikaameti rahvastiku ja sotsiaalstatistika osakonna peaanalüütik Siim Krusell,  Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhtivspetsialist Natalja Viilmann ja rahandusministeeriumi makromajanduse talituse juhataja kohusetäitja Erki Lõhmuste.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside