Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjonis täna toimunud lastekaitse teemalisel arutelul koos Lastekaitse Liidu ja sotsiaalministeeriumi esindajatega asus komisjon seisukohale, et vaatamata raskele ajale ei tohiks kokku hoida lastekaitse arvelt, kuna tegemata töö selles valdkonnas ei ole hiljem korvatav.

Komisjon tõdes, et omavalistuse ja ka maavalitsuste poolt tehtavad kärped ning kokkuhoiukavad puudutavad sageli just lastekaitsetöötajaid, mille tõttu osades omavalitsustes puudub see ametnik üldse ja teistes on see töö ühitatud muude sotsiaaltöö valdkondadega, mille tõttu lastekaitse jääb ebaefektiivseks.
 
Komisjon pidas vajalikus arutada lastekaitse teemat olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus veel novembrikuu jooksul, kuulates eelnevalt komisjonis ära kõik osapooled.
Sotsiaalministeeriumi andmeil oli 2008. aastal 227st maavalitsusest lastekaitsetöötaja vaid 84s omavalitsuses. Lastekaitse spetsialist puudus samal aastal Hiiu, Pärnu ja Rapla maavalitsuses.
Lastekaitse Liidu hinnangul on kohalike omavalitsuste võimekus teostada lastekaitset erinev. Paljudes omavalitsustes seisneb lastekaitsetöö vaid „tulekustutamises“, samas kui ennetavaks tööks aega ei jää.
 
Sotsiaalkomisjoni tänasel istungil osalesid Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm,  Lastekaitse Liidu infojuht Ants Tammar, sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Sirlis Sõmer-Kull ja sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna analüütik Andra Reinomägi.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside