Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna riigikontrolli perearstiabi korraldust puudutavad auditiga tutvunud Riigikogu sotsiaalkomisjon tõdes, et suhted erinevate poolte vahel on konstruktiivsed ja probleem perearstisüsteemiga ei ole nii terav, kui see avalikkuses algselt tõstatus.

„Meil oli hea meel, et asjaga seotud pooled, nii riigikontroll, sotsiaalministeerium, haigekassa kui ka perearstide selts, kes kõik on tõdenud teatud probleemide olemasolu, ka sisuliselt tegutsevad neile lahenduste leidmiseks. Probleemiks on täna eeskätt arstiabi kättesaadavus maapiirkondades, kus perearste ei jätku ja nad on sageli madalalt tasustatud. Kuid üles kerkis ka täiendava personali vajadus laiemalt ja leiti, et perearsti peaks olema võimalus suure töökoormusega toimetulekuks palgata lisaks ühele õle ka teine õde või abiarst,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.
 
Tsahkna kinnitusel on ettevalmistamisel ka neid probleeme lahendavad seadusemuudatused.
Riigikontrolli auditijuht Liisi Uderi kinnitusel ei suuda perearstisüsteem täita tervishoiusüsteemis kõiki talle pandud ülesandeid ja suunavad patsiente põhjendamatult sageli eriarsti konsultatsioonile ning süsteem ei taga kõigis piirkondades perearsti kättesaadavust. Perearstisüsteemi probleemide peamisteks põhjusteks on patsientide vähese teadlikkuse kõrval perearstide puudus piirkonniti, nende erinev kompetentsus ning süsteemi piiratud arenguvõimalused.
 
Riigikontrolli arvates võiks lahenduseks olla maapiirkondade nimistute ühendamine, teatud piirkondades töötamise täiendavat tasustamine ning perearstidele riiklik stardiabi või riigi garantiiga soodustingimustel laenude andmise süsteemi loomine.
 
Eesti perearstide seltsi juhatuse liige Külvi Peterson leidis, et perearstisüsteemi rahastamine võrreldes eriarstiabiga on liiga madal ja vajablisa ressursse. Ka pidas Peterson oluliseks, et terviseameti juurde loodaks esmatasandi meditsiini koordineeriv osakond, mis planeeriks vajalikke tegevusi ja ressursside jaotust ning analüüsiks kitsaskohti, tagamaks esmatasandi arstiabi kättesaadavust ja kvaliteeti.
 
Tänasel istungil osalesid ka Riigikontrolli peakontrolör Tarmo Olgo, haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov, sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna nõunik Pille Saar jt ametnikud.  
     
Riigikogu sotsiaalkomisjon jätkab tervishoiuga seotud küsimuste käsitlemist oma järgemistel istungitel.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside