Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel Riigikogu sotsiaalkomisoni korraldatud puuetega inimeste taastusravi käsitleval ümarlaul väitsid Puuetega Inimeste Koja ja Kutsehaiguste Liidu esindajad, et praegune rehabilitatsioonisüsteem on bürokraatlik, inimesi vintsutav ega arvesta inimese individuaalseid vajadusi. Ka püsiva puude korral tuleb ravi vajadust iga poole aasta tagant uuesti tõestada ja taas läbi teha kogu bürokraatia, mis ravi saamiseks vajalik. Samas on puuetega inimestel raske liikuda ja tihti elavad nad suurtest keskustest kaugel. Ka on pakutavate teenuste maht puuetega inimeste esindajate hinnangul liiga väike.

Ümarlaual osalenud sotsiaalminister Jaak Aab tõdes, et rahabilitatsiooni tuleb vaadelda kui arenevat teenust, mööndes, et selles on vaja teha korrektiive. Aabi hinnangul peaks teenus muutuma rohkem inimesekeskseks ja üle tuleks vaadata senised teenusele kehtestatud piirmäärad. Samuti rõhutas Aab vajadust, et puuetega inimeste ja vanurite hooldust tuleb teha koostöös omavalitsustega ja kohalike sotsiaaltöötajatega, vältimaks puuetega inimeste asjatut vintsutmist.

“Side rehabilitatsiooni vajaja ja sotsiaaltöötaja vahel peab olema tihe,” rõhutas Aab.

Samal seisukohal oli ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial.

“Riik koos kohalike omavalitsustega peab vääriliselt panustama sellesse, et erivajadustega inimesed saaksid hoolitsetud ja seda võimalikult kodukoha lähedal. Kokku tuleks leppida selles, mis on piisav sotsiaalse toimetuleku tase,” ütles Treial.

Ka Treial leidis, et taastusraviteenused on liialt reglementeeritud.

“Vajalik on suurem paindlikkus teenuste valikus ja nende kättesaadavuses. Kindlasti tuleks rehabilitatsiooniteenuste kasutamisel luua võrdsed võimalused ka eakatele inimestele,” leidis Treial.

Treial rõhutas samuti, et riigipoolse rahajaotuse mudelid ja mehhanismid peaksid olema maksimaalselt õiglased ja läbipaistvad.

Analüüsimist vajaksid Treiali hinnangul ka taastusravimeeskondade ülesanded ning puude astme või töövõimekao protsendi määramise tingimused ja kord.

Tänasel ümarlaual esinesid lisaks juba nimetatuile ka rehabilitatsiooniga tegelevate raviasutuste ja sotsiaalkindlustusameti esindajad.

Lähem informatsioon Mai Treial 50 464610.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

ylo.mattheus2riigikogu.ee

Tagasiside