Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa sotsiaalhrta eskpertide arvates võiks Eesti valitsus palgaläbirääkimistesse rohkem sekkuda.

Täna sotsiaalkomisjonis toimunud aruelu Euroopa sotsiaalharta Euroopa Nõukogu ekspertidega keskendus harta nendele artiklitele, mille täitmisega Eestil on jätkuvalt raskusi. Nagu osutati, on Eestil probleeme eelkõige nende sätete järgimisega, mis seotud miinimumpalga, sotsiaaltoetuste ja toimetuleku piiriga.

Ekspertide kinnitusel kuulub Eesti nende riikide hulka, kes võtab probleemide lahendamist tõsiselt. Harta 98 artiklist on Eesti ratifitseerinud 87, kuuludes ratifitseeritud artiklite arvu poolest kümne esimese Euroopa riigi hulka.

Eksperdid pidasid õigustatuks, et Eesti on ratifitseerinud vaid need artiklid, mille täitmist ta peab võimalikuks

Muuhulgas ei ole Eesti ratifitseerinud artikkel 4 esimest lõiget, mis annab töötajatele õiguse saada niisugust töötasu, mis tagab neile ja nende perekondadele inimväärse elatustaseme. Nagu osutati, peaks miinimumpalk moodustama vähemalt 60% riigi keskmisest netopalgast, samas kui ekspertide väitel oli see Eestis 2004 aastal vaid 42%.

Ekspertide arvates on valitsus etendanud selles küsimuses passiivset rolli ja jäänud sotsiaalpartnerite palgaläbirääkimistel vaid pealvaataja ossa, olgugi et valitsusel on kõik võimlaused läbirääkimistesse aktiivselt sekkuda ja neid mõjutada.

Ekspertide tähelepanu pälvis ka Eestis kehtestatud madal toimetuleku piir ning pikaajaliste töötute ja vanurite kaitsega seotud temaatika.

Vanurite kaitsega seotud artikkel 23 ei ole Eesti ratifitseerinud. Selle artikli kohaselt peaks vanuritele olema tagatud piisavad vahendid, mis võimaldavad neil jätkata inimväärset elu ning osaleda aktiivselt avalikus, sotsiaal- ja kultuurielus. Samuti peaks vanuritel olema õigus vabalt valida oma elukohta vastavalt oma vajadustele või tervislikule seisundile.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Mai Treiali arvates ei ole Eestis võimalik rakendada põhimõtet, mille kohaselt peaks pension moodustama vähemalt 40% lihttööliste palgast, kuna Eestis on lihttööliste palgad liiga madalad ja pensionärid ei tuleks selliselt arvutatud pensioni korral omadega toime. Ekspertide kinnitusel on tegemist vaid miinimumiga, mille taset tuleb püüda tõsta.

Euroopa sotsiaalharta Euroopa Nõukogu eksperdid avaldasid lootust, et sotsiaalkomisjon võtab nende tähelepanekuid oma töös arvesse ja reageerib sotsiaalküsimuste lahendamisse ka ennetavalt omapoolse initsiatiiviga.

Tagasiside