Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni hinnangul vajaksid kasvuraskustega lapsed suuremat sotsiaalset tuge.

Sotsiaalkomisjon ja kultuurikomisjon kaalusid oma tänasel ühisistungil võimalust arutada kasvatuslike ja tervislike erivajadustega laste probleeme olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus.

Komisjonide istungil osalenud Lastekaitse Liit on seisukohal, et nn kasvatuslike ja tervislike erivajadustega lapsed ning nende vanemad vajaksid toetavat tugisüsteemi, mis aitaks neil toime tulla nii kasvuraskustest kui ka tervisehälvetest tulenevate probleemidega.

Ka komisjonide liikmed avaldasid arvamust, et kasvuraskustega laps ei tohiks peale erikoolis õppimist naasta varasemasse keskkonda, kus ta võib uuesti sattuda väärale teele, ning vajab seetõttu suuremat ühiskonna tuge.

Lastekaitse Liitu ei rahulda lisaks ka maakondlike nõustamiskomisjonide tegevus, mis suunab ”tülikad” lapsed lihtsalt jalust ära sanatoorsetesse koolidesse, ilma selleks piisavat otsustuspädevust omamata.

”Näiteks sanatoorsetesse koolidesse suunatakse õpilased õpiraskustega laste nõustamiskomisjoni otsusega. Nõustamiskomisjoni ei kuulu pediaatrit, kes oleks pädev laste tervislikku seisundit hindama. Kõige rohkem suunatakse sanatoorsetesse koolidesse õpilasi alates 6 klassist, mis tähendab sisuliselt seda, et komisjon otsib kohta piirkonna ”tülikatele” õpilastele. Reeglina ei ole neile lastele teostatud meditsiinilist uuringut,” seisab Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamme poolt sotsiaalkomisjonile saadetud kirjas.

Komisjonid leidsid täna oma ühisistungil, et esmalt oleks mõistlik teema käsitlemine koostöös haridus-ja teadusministeeriumiga, luues probleemi lahendamiseks konkreetse aluse ja kaaludes täiskogu ette minekut seejärel uuesti.

Tagasiside