Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni tänasel avalikul istungil omavalitsuse esindajatega arutati sotsiaalteenuste uusi standardeid, mis on kavas rakendada sotsiaalhoolekande seadusega 1. jaanuaril 2016.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul peab sotsiaalhoolekande seaduses lähtuma eelkõige inimestest, kes vajavad erinevaid sotsiaalteenuseid. „Seadus sätestab ühelt poolt omavalitsuste ja riigi kohustused ning teiselt poolt teenuste saajate õigused. Kohalikud omavalitsused osutavad sotsiaalteenuseid ka praegu, kuid kavandatavate miinumstandardite eesmärk on parandada teenuste kvaliteeti ja tagada sotsiaalteenuste kättesaadavus ühtlaselt üle Eesti,“ ütles Kokk.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna sõnul kehtestatakse kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste miinimumnõuded koduteenusele, väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele, tugiisikuteenusele, isikliku abistaja teenusele, varjupaigateenusele, turvakoduteenusele, sotsiaaltranspordi pakkumisele, eluruumi tagamisele ja võlanõustamisteenusele.

Linnade liidu esindaja hinnangul on sotsiaalhoolekande seaduse eelnõus sotsiaalteenuseid liigselt bürokratiseeritud ning eelnõu ei tohiks esitatud kujul vastu võtta.

Maaomavalitsuste liidu esindaja hinnangul ei pruugi seaduse rakendamine teenuste kättesaadavust parandada nendes omavalitsustes, kus napib rahalisi vahendeid. Sotsiaalministeeriumi esindaja sõnul on omavalitsustel õigus kehtestada teenusele saamise kord ning inimene võib oma õiguste rikkumisel nõuda kahjutasu või minna kohtusse.

Rehabilitatsiooniasutuste liidu esindaja ettepanek oli lisada eelnõusse rehabilitatsiooniteenuste regulaarne ülevaatamine, et teenuste hinnad oleksid kulupõhised.

Istungil oli arutlusel ka sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu, millega luuakse sotsiaalkaitsesüsteemile ühtne mõistete süsteem ja õiguslik alus. Samuti luuakse 2017. aastaks sotsiaalkaitse infosüsteem SKAIS2.

Valitsuse algatatud sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE) ja sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE) on Riigikogu täiskogus esimesel lugemisel 28. oktoobril. Sotsiaalkomisjon ootab huvigruppidelt parandusettepanekuid eelnõude kohta kuni 11. novembrini.

Fotod istungilt 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside