Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon toetas pensionikindlustuse seaduse muutmise eelnõusse kahe lugemise vahel tehtud muudatusettepanekuid, mis tagavad, et energiahinna tõusu leevendamise ajutise meetmena makstavat toetust ei saa võla katteks arestida ning makstavat toetust ei võeta töötutoetuse maksmisel sissetulekuna arvesse.

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka ütles, et muudatustega välditakse olukorda, kus niigi madala sissetulekuga inimene jääb muude kohustuste tõttu ilma talle määratud toetustest. „Üks probleem tekib sellest, et kuigi energiahinna tõusu leevendamiseks makstav toetus on olemuselt sotsiaaltoetus, siis on näiteks kohtutäitureil sellele ligipääs. Plaanitava muudatusega näeme aga ette selge aluse sellise olukorra vältimiseks. Erakorraline ja sihtotstarbeline toetus peab jõudma abivajajani, mitte minema täitemenetlusse,“ sõnas Kotka.

Menetluse käigus vaadatakse Kotka sõnul üle ka rakendussätted, kas muudatuste plaanitav tagasiulatuv rakendamine 1. jaanuarist hõlmab ainult välja maksmata toetusi või ka neid, mis on juba välja makstud.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt lisas, et muudatusettepanekud tulid üsna viimasel hetkel ning selles olukorras on igati mõistlik teha juba menetluses oleva seaduse eelnõu teise lugemise katkestus ja need vajalikud muudatusettepanekud lisada. Kindlasti on nii sotsiaalkomisjon kui ka Riigikogu tema sõnul valmis seaduseelnõu kiireks menetluseks, et vajalik abi jõuaks inimesteni. „Üheks ohukohaks oleks saanud ilma muudatuste sisseviimiseta töötutoetuse arvestamine uue ajutise leevendusmeetme valguses. Paljudel peredel on igapäevakulude tasumisel suuri raskusi ka ilma järsult tõusnud energiahindadeta ning lubamatu oleks, kui ühelt poolt leevendusena mõeldud meede oleks karuteenena mõjunud ja töötutoetuse arvestamisel oleks osa töötuid seetõttu töötutoetusest üldse ilma jäänud,“ selgitas Kütt.

Istungil osales sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Komisjon tegi muudatuste sisseviimiseks ettepaneku valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (475 SE) 27. jaanuaril teisel lugemisel katkestada.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside