Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon toetas tänasel istungil seaduseelnõu, millega parandatakse teenuse osutamisega seoses Eestisse lähetatud töötajate töötingimusi ja õigusi. Eelnõu näeb ehitussektoris ette kohaliku tellija vastutust lähetatud töötaja töötasu maksmisel.

Sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul puudutab eelnõu kõige olulisem muudatus lähetatud ehitajate töötingimuste parandamist. „Eelnõuga pannakse paika tellija ja töö teostaja vahelised kohustused juhuks, kui tööandja jätab töötasu maksmata. Näiteks on ehitajal õigus nõuda Eesti ettevõttelt miinimumpalga väljamaksmist, kui ta töötasu on teda lähetanud tööandjalt kohtu otsusega välja mõistetud, kuid seda pole võimalik kuue kuu jooksul sisse nõuda,“ ütles Kokk ning lisas, et see on keeruline protsess ning pigem ennetav meede töötasude väljamaksmisest hoidumise vältimiseks. „Seadusega sätestatakse ka vastutus lähetatud töötajate töötervishoiu ja tööohutuse eest,“ märkis Kokk.

Eelnõu tutvustanud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul võetakse eelnõuga üle Euroopa Liidu vastav direktiiv, mis käsitleb seoses teenuse osutamisega lähetatud töötajate töötingimuste parandamist.

Eelnõu lihtsustab riiklikku järelevalvet, mida lähetatud töötajate osas teostab tööinspektsioon. Eelnõuga kehtestatakse sunniraha piiriülese teavitamise ja sissenõudmiseks esitamise kord. Ossinovski selgitas, et tööinspektsioonil tekib näiteks võimalus Poola ettevõtjale, kes rikub Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse nõudeid, määrata sunniraha ning edastada sunnirahaotsus Poola pädevale asutusele täitmiseks.

Edaspidi ei kohaldata seadust kolmandatest riikidest saabuvatele töötajatele, kes saavad Eesti tööjõuturule siseneda välismaalaste seaduse alusel.

Istungil osalenud Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO juhatuse esimees Ago Tuuling toetasid eelnõu.

Peterson tegi ettepaneku kaaluda Eestis miinimumtöötasu asemel turu keskmise töötasu maksmist lähetatud ehitajatele, kellele nende teises riigis paiknev tööandja on jätnud töötasu maksmata. Sotsiaalministeeriumi esindaja sõnul võivad Eesti tööandjad sattuda konkurentsis kehvemasse olukorda, kui Eestis kehtestatakse direktiivi minimaalselt nõudest kõrgem töötasu hüvitamise nõue.

Sotsiaalkomisjon otsustas saata valitsuse algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE) Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 21. septembril.

Fotod sotsiaalkomisjoni istungilt 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside