Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas teisipäevasel istungil, et üldapteekide tegevusloa omanikeks saavad proviisorid. Üleminekuaeg nii proviisoriapteekidele kui ravimite jae- ja hulgimüügi lahutamisele on viis aastat.

„Kui eelmisel aastal otsustati ravimite jae- ja hulgimüük lahutada kolme aasta jooksul, siis apteekidele omandipiirangut veel ei kehtestatud. Apteekide üleminek proviisorite omandisse puudutab nii hulgimüüjaid kui jaekettide omanikke. Et ebavõrdset kohtlemist vältida, ühtlustame üleminekuaja viiele aastale,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof.

Sotsiaalkomisjoni otsuse järgi tuleb üldapteegi tegevusload uutele tingimustele vastavusse viia 1. aprilliks 2020.

Eelnõu jõustumisel kehtestatakse piirangud üldapteegi tegevusloa väljastamisele: füüsilisest isikust ettevõtja peab olema proviisor ja töötama vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis juhatajana. Eraõigusliku juriidilise isiku puhul peab enam kui 50 protsenti selle osadest või aktsiatest ja valitsev mõju kuuluma proviisorile, kes töötab vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis juhatajana.

Üks proviisor võib olla seotud kuni nelja üldapteegiga 4000 või enama elanikuga asulas. Apteekide arv väiksema elanike arvuga asulates ei ole piiratud.
Piirang kuni nelja üldapteegi aktsiate omamisele kehtib kõigile osanikele, ka vähemusaktsiate omanikele.

Eelnõu näeb ette seaduse jõustumise üldises korras ehk 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (782 SE) teine lugemine toimub Riigikogu täiskogus 12. veebruaril. Kui teine lugemine lõpetatakse, siis kolmas lugemine on 18. veebruaril.

Riigikogu pressiteenistus

Kati Varblane

T: 631 6353, 51 69 152

[email protected]

Päringud: [email protected]

Tagasiside