Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas tänasel istungil töövõimereformi käivitajatega valmisolekut alustada 1. juulil töövõime hindamist senise töövõimekaotuse hindamise asemel.

„Töövõimereformi edukaks käivitamiseks on vaja, et sotsiaalkindlustusameti uus infosüsteem SKAIS 2 valmiks õigeaegselt. Kindlasti tuleks töövõime hindamise teenuse osutajate valimisel arvestada ka haldusreformiga tekkivate uute omavalitsuste keskustega, et inimesed ei peaks sõitma pikki vahemaid, vaid saaksid teenust võimalikult kodu lähedalt,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk.

1. juulist hakkavad töövõimet hindama praktiseerivad arstid, kusjuures töövõimet hindav arst ei tohi olla inimese raviarst. Töövõime hindamisel arvestatakse inimese tegutsemisvõimet, mitte arstlikku diagnoosi. Hinnang antakse dokumendipõhiselt ja vajadusel täpsustatakse hindamise seisundit visiidi käigus.

Töötukassa esindaja sõnul on korraldatud kaks hanget töövõime hindamise partnerite leidmiseks kõigis 15 maakonnas. Hangetega on leitud vähemalt üks partner 12 maakonda, ühtegi pakkumust ei ole esitatud Hiiumaal ja Läänemaal, eduka pakkujata on ka Raplamaa. Kokku on sõlmitud või sõlmimisel 21 lepingut 11 erineva partneriga.

1. juulist 2016 kuni 2018. aasta lõpuni on planeeritud kokku 117 000 töövõime hindamise juhtumit. Eelarvemaht lepinguperioodiks on 16 miljonit eurot.

Hetkel on käimas hanked partnerite leidmiseks Hiiumaale, Läänemaale, Jõgevamaale, Järvamaale, Pärnumaale, Raplamaale ja Ida-Virumaale.

Sotsiaalministeerium piloteeris eelmisel aastal uue töövõime hindamise metoodika toimivust. Samuti on ministeerium koostöös Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskusega välja töötanud töövõime hindamise koolitusprogrammi.

Istungil osalesid sotsiaalministeeriumi, töötukassa ja Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse esindajad. Sotsiaalkomisjonil on lähiajal kavas kohtuda sotsiaalministeeriumi esindajatega, et saada ülevaade infosüsteemi SKAIS 2 hetkeseisust.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside