Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas esimesele lugemisele saata eelnõu, mis muu hulgas käsitleb paindlikema töötingimuste küsimist ja alaealiste registreerimist töötamise registris.

Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (361 SE) võetakse üle Euroopa Liidu direktiiv ja selle kohaselt tekib hoolduskohustusega töötajatel ja ametnikel õigus küsida paindlikke töö- või teenistustingimusi, näiteks osalist või paindlikku tööaega või kaugtöö tegemise võimalust. Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka täpsustas, et see puudutab inimesi, kes kasvatavad vähemalt üht alla kaheksa-aastast last või hooldavad märkimisväärset hooldamist või tõsise terviseprobleemi tõttu tuge vajavat isikut. „See õigus on üsna tähelepanuväärne muudatus, sest nagu me teame, ei ole kõik töösuhted sugugi probleemivabad ja ei põhine teineteisemõistmisel ning niigi haavatavas olukorras inimesed pelgavad omale sobivamaid tingimusi kauplema hakata, kartes, et nii võib kaduda nende ainuski sissetulek,“ ütles Kotka.

Ta märkis, et neid küsitud tingimusi ei pea tööandja võimaldama. „Ja kui juhtubki, et ei saa töötajale vastu tulla, siis seni tavaks olnud lihtsalt „ei“ ütlemise asemel peab tööandja hakkama keeldumist põhjendama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest,“ selgitas Kotka.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt peab väga oluliseks, et eelnõuga kaotatakse ka 13–14-aastase alaealisega töölepingu sõlmimisel 10-tööpäevane ooteaeg alaealise registreerimisest töötamise registris. Vastav kohustus jääb edaspidi kehtima vaid 712-aastase alaealise töölevõtmisel. „See muudatus vähendab nii tööandjate kui ka Tööinspektsiooni töökoormust seoses 1314-aastaste noorte tööle värbamisega ja annab võimaluse neil ka kiiremini tööle asuda. Muudatus peaks omakorda kaasa aitama paindlikumatele töötamisvõimalustele, tagades samal ajal alaealiste efektiivse kaitse töösuhtes,“ ütles Kütt.

Lisaks näeb direktiiv lapsevanemast ja hoolduskohustusega töötajale või ametnikule ette täiendava kaitse töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamise korral ning pööratud tõendamiskoormuse töölepingu ülesütlemise või teenistusest vabastamise vaidlustes. Seni näeb töölepingu seadus ette pööratud tõendamiskohustuse vaid rasedatele, alla kolme-aastase lapse vanematele ja töötajate esindajatele. Eelnõus tehakse muudatused, millega vastav kaitse laieneb ka muu hoolduskohustusega töötajatele ning kuni kaheksa-aastaste laste vanematele.

Eelnõu on esimesel lugemisel 21. aprillil.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside