Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas tänasel istungil asendushoolduse korraldamise muudatusi, millega antakse asenduskoduteenus ja lapse perekonnas hooldamine kohalike omavalitsuste korraldada. Komisjon otsustas saata eelnõu esimesele lugemisele.

Eelnõu üks eesmärk on suurendada perepõhise asendushoolduse osatähtsust. Selleks on planeeritud rahastusskeem, mis motiveerib kohalikke omavalitsusi paigutama lapsi pigem hooldusperre kui asutusse.

„Igale lapsele tuleb leida just tema huvide ja vajadustega sobiv kvaliteetne asendushooldusteenus. Oluline on perepõhise asendushoolduse osakaalu suurendada ning asendushoolduselt ellu astujate tugisüsteemi ja järelhooldust tõhustada,“ rõhutas sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt. Ta märkis, et tegu on vajaliku eelnõuga, mis muudab asendushooldusel olevate laste kohtlemise võrdsemaks ja erinevate asutuste ülesanded selgemaks.

Komisjoni liikme Liina Kersna sõnul võetakse eelnõuga suund, et bioloogilise perekonna toeta lapsed saaksid siiski kasvada peres, olgu selleks siis hoolduspere või lapsendamine. „Me teame, et 30 protsenti perest eraldatud lastest elavad asenduskoduteenusel ehk lastekodus. Isegi väga väiksed lapsed. See ei taga niigi traumeeritud lastele häid tingimusi normaalse kiindumussuhte tekkimiseks ega toeta nende vaimset tervist,“ lausus Kersna.

Asendushooldusel olevate laste võrdseks kohtlemiseks tuleb lapse eest kohalikule omavalitsusele makstavast summast edaspidi tema isiklikud kulud katta vähemalt 240 euro ulatuses. Seni oli see summa eestkostel ja perekonnas hooldamisel olevate laste puhul märksa väiksem. Asendushoolduse baaseelarve järgmisel aastal on 16,7 miljonit eurot.

Asenduskoduteenuse korraldamise õigus läheb seoses maavalitsuste kadumisega uuest aastast kohalikele omavalitsustele. Maavalitsuste senised ülesanded seoses asendushooldusega jaotatakse kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti vahel. Tegevuslubade väljastamise õigus läheb Sotsiaalkindlustusametile, kes teeb edaspidi ka järelevalvet.

Eelnõuga (489 SE) muudetakse sotsiaalhoolekande seadust ja sellega seonduvalt veel 18 seadust. Komisjon otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 27. septembril. Sotsiaalkomisjon kaasab teise lugemise käigus eelnõu menetlusse teenusepakkujad.

Tänasest istungist võtsid osa sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja Sotsiaalministeeriumi laste hoolekandepoliitika juht Signe Riisalo.

Lisaks otsustas komisjon tänasel istungil saata Riigikogu täiskokku teisele lugemisele 27. septembril sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), millega kohalikud omavalitsused saavad õiguse taotleda kohtult lapse suunamist kinnisesse lasteasutusse, kui teda ei ole võimalik ühelgi muul moel aidata ning tema käitumine on ohtlik.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside