Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon koguneb täna koos huvigruppidega avalikule istungile teemal „Tervis kõigile: kuidas kaitsta inimesi ebavõrdsuse ja suurte tervishoiukulude eest?“. Arutatakse sissetulekute, omaosaluse ja ravimihüvitise mõju üle ravimite kättesaadavusele.

Komisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et Eestil on toimiv solidaarne ravikindlustussüsteem ja suur osa vajalikke terviseteenuseid on enamikele kättesaadavad. Samas on inimeste suur omaosalus tervishoiukulude katmisel Küti sõnul endiselt takistuseks juurdepääsul vajalikule abile.

Kütt osutas, et kõige enam raskusi on uuringute järgi hambaraviteenuste eest tasumisel, samuti jääb kõrge hinna tõttu inimestel välja ostmata suur hulk ravimeid. „Möödunud aastal rakendunud täiskasvanute hambaravihüvitis ja sellest aastast lisandunud täiendav ravimihüvitis on olnud väga vajalikud, et parandada ravi ja ravimite kättesaadavust,“ lausus Kütt.

Istungil esineb sissejuhatava sõnavõtuga tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Tutvustatakse Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringu „Sissetulekute ja omaosaluse seos tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega“ tulemusi.

Ettekande teevad Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik Andres Võrk, Eesti Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete talituse juht Erki Laidmäe ja Eesti Haigekassa esmatasandi paketi arenduse talituse juht Külli Friedemann. Võrk räägib sellest, kuidas on sissetulekud ja omaosalus seotud tervishoiuteenuste kättesaadavuse ning kasutamisega, Laidmäe ettekande teema on „Täiendav ravimihüvitis teeb 110 000 inimese jaoks ravimid soodsamaks“ ja Friedemann kõneleb sellest, kuidas täiskasvanute hambaravihüvitis parandab Eesti inimeste juurdepääsu hambaravile.

Istungile on kutsutud Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Patsientide Esindusühingu, Eesti Patsientide Liidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu, Maailma Terviseorganisatsiooni, Terviseameti, Tervise Arengu Instituudi, Ravimiameti, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Hambaarstide Liidu, Ravimitootjate Liidu, SA Poliitikauuringute Keskuse Praxis, Lastekaitse Liidu ja Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esindajad.

Sel aastal 7. aprillil tähistatud maailma tervisepäeva fookuses oli terviseteenuste võimaldamine kõigile, eesmärgiga vähendada tervise eest hoolitsemisel ebavõrdsust, parandada ligipääsu vajalikule abile ja kaitsta inimesi suurte tervishoiukulude eest. Tänane avalik istung annab oma osa maailma tervisepäeva tähistamisse ja analüüsib olukorda Eestis.

Istung toimub Riigikogu konverentsisaalis täna algusega kell 14 ja ülekannet sellest saab jälgida Riigikogu kodulehel.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside