Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon saatis teisele lugemisele sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu, millele tehti 55 muudatusettepanekut.

Eelnõu järgi kehtestatakse alates 1. jaanuarist 2016 kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste miinimumnõuded koduteenusele, väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele, tugiisikuteenusele, isikliku abistaja teenusele, varjupaigateenusele, turvakoduteenusele, sotsiaaltranspordi pakkumisele, eluruumi tagamisele ja võlanõustamisteenusele.

„Eelnõuga muudetakse riigi ja kohaliku omavalitsuse abistamiskohustust selgemaks ning täpsustatakse nende ülesandeid. Sellega ühtlustatakse teenuste kvaliteeti ja parandatakse teenuste kättesaadavust,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk.

Eelnõu kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus välja selgitada inimese abivajadus aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus. Omavalitsus osutab inimesele abi, sealhulgas korraldab vajaliku tugi- või tõlketeenuse. Tugiteenusteks võivad olla tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, sotsiaaltransporditeenus või (viipekeele) tõlketeenus.

„Sotsiaalkomisjon on püüdnud huvigruppide muresid arvestada, näiteks kurtide ühingu mure viipekeeletõlke kadumise pärast. Komisjon tegi eelnõusse muudatusettepaneku, et omavalitsused jätkaksid tõlketeenuste osutamist, nagu nad on siiani edukalt teinud,“ ütles Kokk.

Eelnõuga antakse veel omavalitsustele kohustus kanda sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse andmed abivajava lapse ja tema juhtumiga seonduva infoga. Seaduse muudatus võimaldab saada detailsemat ja kiiremat statistikat abivajavate laste kohta riigis.

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas anda kohalike omavalitsutele kolmekuulise üleminekuperioodi sotsiaalteenuste kooskõlastamiseks uue sotsiaalhoolekande seadusega.

Koos sotsiaalhoolekande seadusega jõustub 1. jaanuarist 2016 ka sotsiaalseadustiku üldosa seadus, millega luuakse sotsiaalkaitsesüsteemile ühtne mõistete süsteem ja õiguslik alus.

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE) on Riigikogu täiskogus teisel lugemisel 26. novembril, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE) teine lugemine toimub 25. novembril.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside