Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon käsitles oma tänasel istungil vanemapensioni eelnõu ehk valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE). Eelnõu laiemaks eesmärgiks on sündimuse suurenemise toetamine vanemapensioni rakendamise abil. Käesolev eelnõu sätestab lapse kasvatamisega seotud täiendava kogumispensioni sissemakse tegemise ja pensionilisa maksmise riikliku pensionikindlustuse seaduse sätete alusel eesmärgiga kompenseerida vanema tulevase pensioni võimalikku vähenemist lapse kasvatamise tõttu. Eelnõu kohaselt hakkab riik 1. jaanuaril 2013 ja hiljem sündinud lapse ühele vanemale lapse kasvatamise eest maksma 4% riigi keskmiselt sotsiaalmaksuga maksustatavalt töötasult vanema II pensionisambasse kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. 1. jaanuarist 1991 – 31. detsembrini 2012 sündinud lapse ühele vanemale pensionilisa kahe aastahinde väärtuses, et tagada põlvkondade vaheline solidaarsus ning enne 1. jaanuari 2013 sündinud lapse ühele vanemale alates 1. jaanuarist 2015 täiendavat pensionilisa ühe aastahinde väärtuses. Komisjoni istungil osalenud sotsiaalminister Hanno Pevkur andis komisjoni liikmetele ülevaate valitsuse poolsetest ettepanekutest eelnõu täiendamiseks ning seaduse rakendamiseks kuluvatest summadest. Sotsiaalkomisjon otsustas eelnõu saata Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 9. mail. Komisjoni esimehe Margus Tsahkna sõnul tuleks nimetatud seadus vastu võtta veel Riigikogu III istungjärgul, et oleks võimalik hakata kiiresti tegelema selle rakendusliku poolega. „See on põhimõtteline muudatus pensionisüsteemis, millega väärtustatakse laste kasvatamist ja suurendatakse lapsi kasvatavate inimeste pensionivara,“ ütles Tsahkna.

Teise küsimusena oli komisjonis täna arutusel sotsiaalministeeriumi ettepanek töötada välja „Aktiivsena vananemise strateegia aastateks 2013-2020“, mida tutvustas sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Sirlis Sõmer-Kull. Strateegiaga soovitakse tagada Eesti vanemaealistele parimad võimalused aktiivsena vananemiseks ning selles pööratakse tähelepanu vanemaealiste ühiskonda lõimimisele, elukestva õppe tagamisele, vanemaealiste tööturul osalemise soodustamisele ning kättesaadavate, kvaliteetsete, jätkusuutlike ja seostatud tervishoiu- ja hoolekandeteenuste korraldamisele. Sotsiaalkomisjon kiitis ettepaneku heaks ning soovitas valmiva dokumendi esitada valitsusele kinnitamiseks.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside