Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon korraldas täna seoses Riigikogu lahtiste uste päevaga avaliku istungi teemal „Vaesus Eestis”. Vaesuse teema on aktuaalne kogu Euroopa Liidus, kus kuulutati 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aastaks.

Istungil esines ettekandega Tartu Ülikooli emeriitprofessor Ene-Margit Tiit, kes tutvustas vaesuse arengute teemalist uuringut. Ettekandes keskenduti kolmele küsimusele: vaesuse mõõtmine, vaesus ja inimeste elujärg ning vaesuse dünaamika. Kuulajad said ülevaate vaesuse suundumustest Eesti ühiskonnas, vaesuse tähenduse ja ulatuse muutumisest ning sellest, kes on Eesti ühiskonnas vaesed. Uuringust selgus, et eriti raskes olukorras on Eestis lastega töötu pered. Nende hulgast on vaesusriskis enam kui pooled. Samuti on raskes olukorras üksi elavad eakad. Professor Tiidu sõnul on oht, et arvestatav hulk täna vaeseid peresid jäävad vaeseks pikaajaliselt. Ene-Margit Tiit rõhutas riigi sotsiaalpoliitika olulisust, samuti pidas ta vaesuse probleemide leevendamisel olulisteks meetmeteks üksikjuhu põhist lähenemist ning hüvede suunamist otse lastele. 
 
Komisjoni istungil osalenud Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad avaldasid rahulolu selle üle, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse teema on tõusnud ühiskonnas oluliseks küsimuseks ja sellest kõneldakse täna avalikult. Omavalitsuste esindajad andsid ülevaate vaesuse leevendamisega seotud tegevustest kohalikul tasandil, kuhu püütakse kaasata ka mittetulundusühinguid. Ühiselt nenditi, et üks valuküsimusi on riskirühmade laste kindlustamine igapäevase korraliku toiduga. Sotsiaalministeeriumi esindajad tutvustasid vaesuse ja tõrjutuse küsimustele lahenduste otsimiseks rajatud koostööprogramme, samuti räägiti sotsiaaltoetuste süsteemist ja arutusel olevatest võimalikest muudatustest.
 
Istungi lõpus said võimaluse poliitikuile küsimusi esitada ka Riigikogu lahtiste uste päeva külalised, kes tundsid huvi riigi liberaalse majanduspoliitika ja vaesuse levimise seoste vastu.
 
Sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu lisas kokkuvõtteks: „On hea, et seda teemat on arutatud mitmetahuliselt. Vaesuse vastane süsteemne tegevus on riigi sotsiaalpoliitika nurgakivi. Praegu on prioriteediks tööpuuduse kahandamine ning see on andnud esimesi tulemusi: Eestis on viimase kolme nädalaga üle 700 töökoha rohkem juurde tulnud kui kadunud.” Reinsalu sõnul jätkab sotsiaalkomisjon vaesuse teema käsitlemisega ka edaspidi.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside