Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas oma tänasel istungil Eesti tööturu olukorda. Statistiliste näitajate kõrval keskendus komisjoni liikmete huvi eelkõige tööturu meetmetele, nende vastavusele tööturu vajadustele ning töötute ümberõppele ja koolitusele.

Komisjoni esimees Urmas Reinsalu avaldas arvamust, et olemasolevad tööturuteenused peaksid olema vajaduse järgi täies mahus rahastatud ka 2010. aastal.

Sotsiaalkomisjonis avaldati toetust valitsuse 6. mai otsusele suunata tööturu valdkonda täiendavalt 100 miljonit krooni Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid.

Ka peeti sotsiaalkomisjoni istungil vajalikuks, et informatsioon tööturumeetmete ja ümberõppe osas oleks kõigile soovijaile kättesaadav nii eesti kui ka vene keeles ning seda võiks pakkuda aktiivsemalt.

Nagu osutas tänasel istungil tööturu olukorrast ettekande teinud töötukaasa juhatuse esimees Meelis Paavel, on 14. mai seisuga suur osa 2010. aastaks planeeritud vahendeist juba sisuliselt ära kasutatud. Nii on ettevõtluse alustamise toetuseks tehtud väljamakseid 93,7%, palgatoetusteks 76%, tööpraktika 58,9% ja tööturukoolituse osas 52,8% ulatuses.

Paaveli kinnitusel on tänavu 13. mai seisuga sõlmitud lepinguid üle 3600 inimese palgatoetusega töölerakendamiseks, tööpraktikal on 2009-2010. aastal osalenud ligi 1200 inimest kuus, ettevõtluse alustamise toetust on 2010. aastal saanud 257 töötut.

Tänasel istungil tegid tööturu olukorrast lisaks Meelis Paavelile ettekande ka statistikaameti sotsiaaluuringute talituse juhtivstatistik Ülle Pettai ja Eesti konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing.

Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside