Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni tänasel avalikul istungil oli tähelepanu keskmes olukord ja probleemid tervishoiusüsteemis. 

Sotsiaalminister Hanno Pevkur andis ülevaate tervishoiu korraldamises üleskerkinud probleemidest. Ta rõhutas, et oluline on kindlustada tervishoiu jätkusuutlikkus ja tagada ratsionaalselt läbimõeldud süsteem. Pevkur kinnitas, et nendes küsimustes on rida arengukavasid, mis peavad tagama tervishoiu jätkusuutlikkuse ja selle optimaalse rahastamise.
 
Eesti Arstide Liidu esindaja Andrus Mäesalu käsitles arstiabi kättesaadavust. Ta tundis muret arstiabi kättesaadavuse vähenemise ja pikkade ravijärjekordade pärast. Mäesalu nägi põhjusena tervishoiukultuste vähendamist ja kõrgeid ravimihindu ning kõrget omaosaluse määra.
 
Perearstide Seltsi esindaja Külvi Peterson rõhutas, et riigi prioriteet peab olema esmatasandi arstiabi. Ta rõhutas, et just haiguste ennetamine vähendab tulevikus ravikulusid ja on oluline kokkuhoid riigile.
 
Sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu rõhutas, et selle tööaasta sotsiaalkomisjoni kaalukamaks teemaks on Eesti rahva tervis. Sel teemal on viidud läbi rida komisjoni avalikke kuulamisi ning järgmisena keskendutakse ravimite kättesaadavuse teemale. Reinsalu sõnul koorus tänases arutelus välja rida olulisi probleemiasetusi, ennekõike perearstiteenuse ja eriarstiabi kättesaadavuse parandamise kohta. Tänane sotsiaalkomisjoni istung oli ettevalmistuseks olulise tähtsusega riikliku küsimuse aruteluks Riigikogus. Reinsalu pakkus välja, et sarnaselt teadus- ja arendustegevuse vallas peaministri aruandele Riigikogus igal aastal peaks ka sotsiaalminister esinema ülevaatega Eesti rahva tervisest ja tervishoiukorraldusest. 
 
Sotsiaalkomisjoni istungil osalesid sotsiaalministeeriumi, haigekassa, Praxise, WHO, riigikontrolli, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Patsientide Esindusühingu, Eesti Patsientide Nõukoja, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu esindajad ning mitmed eksperdid.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside