Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni tänasel istungil oli kõne all Eesti Arstide Liidu ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja esindajate pöördumine sotsiaalministri Maret Maripuu ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni poole. Pöördumisele on alla kirjutanud Eesti Arstide Liidu president Andres Kork ja Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu president Inna Rahendi.

Kesksete teemadena tõstatatakse pöördumises tervishoiusüsteemi alarahastamise ja tervishoiutöötajate vähesuse küsimus. Pöördumises tõdetakse, et eelmisel aastal peetud kolmepoolsed läbirääkimised tervishoiu rahastamise põhimõtteid käsitleva poliitilise kokkuleppe sõlmimiseks lõppesid tulemusteta ja avaldatakse soovi alustada uuesti läbirääkimisi.

Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu arvates peaksid tervishoiukulud kasvama 2010. aastaks vähemalt 6,5%-ni SKP-st (võrreldes 5,1% 2005. aastal). Ühes sellega peaks paranema tervishoiuteenuste kättesaadavus ravikindlustusega hõlmamata isikutele, haigekassa peaks tervishoiuteenuste hindade rakendamisel lähtuma kulupõhisest arvestusest senise koefitsient-süsteemi asemel, tervishoiutöötajate üldarv peaks jõudma vajalikule tasemele, välja tuleks arendada hooldusravisüsteem.

Sotsiaalminister Maret Maripuu möönis probleemide olemasolu tõstatatud valdkondades, kuid osutas samas ka nendele tegevustele, mida ministeerium on ette võtnud tervishoiusüsteemi paremaks rahastamiseks, raviteenuste kättesaadavuse parandamiseks ja haiglate tagamiseks meditsiinipersonaliga. Nii on suurenenud õdede koolitustellimus, käivad kõnelused maakondadega ravikindlustuseta isikutele raviteenuse tagamiseks, Riigikogu menetluses juba on arstide-residentide palgatõusu sätestav eelnõu.

Eesti Haigekassa juhatuse esimehe Hannes Danilovi sõnul liigub ka raviteenuste hinnapoliitika selles suunas, et senine koefitsendi-põhisest arvestusest tulenev defitsiit raviteenuste eest tasumisel väheneb. Andres Korgi väitel tekib raviteenuste osutajatel sellel aastal alarahastamise tõttu 280 miljoni krooni suurune puudujääk.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof avaldas veendumust, et Riigikogu jälgib pöördumises püstitatud ülesannete täitmist ja et neist paljud saavad täidetud hiljemalt 2009. aastaks

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside