Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas oma tänasel istungil tervisekaitsenõuete ning peredele lasteaiakoha tagamisega seotud küsimusi Tallinna linnas, leides et füüsikaliste normatiivide (ruutmeetrite arv lapse kohta jms) kõrval on olulised ka psühholoogilised tegurid, sh piisava hulga personali olemasolu. Leiti, et laste ja pedagoogide suhtarv lasteaias peab vastama tingimustele, kus lapsel on võimalik saavutada täiskasvanuga kontakt. Peeti vajalikuks logopeedi ja medõe olemasolu lasteaias.

„Praegu on tähtis Tallinna lasteaedade pantvangikriis lõpetada ja selleks on vajalik koostöö, et tagada lapsevanematele kindlustunne,“ sõnas sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu.
Reinsalu kinnitusel jõudis komisjon oma üksmeelselt järgmistele seisukohtadele:
1. Arutada alushariduse kättesaadavuse  teemat sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjonide ühisistungil ja seejärel lastekaitse teemat laiemalt 1. juunil  riiklikult tähtsa küsimusena Riigikogu täiskogus.
2. Rõhutada, et laste tervisenõuete järgimine on esmatähtis ja mööndusi laste tervise arvelt teha ei tohi.
3. Teha ettepanek sotsiaalministeeriumile ja terviseametile 30 päevaga välja töötada metoodiline juhend, kuidas tõlgendada ja ellu viia sotsiaalministri määruses sisalduvaid lasteaedade tervisekaitsenõudeid.
4. Paluda haridus- ja teadusministeeriumil vaadata üle nõuded lasteaia personali ja laste suhtarvu kohta.
5. Pöörduda Vabariigi Valitsuse poole, et välja selgitada, kuidas maavanemad teostavad järelvalvet pedagoogide piisavuse kohta oma maakonna lasteaedades.
6. Teha ettepanek sotsiaalministeeriumile ja terviseametile vaadata üle sotsiaalministri määrus koolieelsete lasteasutuste tervisekaitsenõuete kohta, et otsustada, mil määral on võimalik selles esitatud nõudeid  täita.
7. Teha ettepanek tühistada 30 päeva jooksul Tallinna linnavalitsuse määrus, millega peatatakse uute laste registreerimine lasteaedadesse käesoleval sügisel.
Istungil tegid komisjoni liikmed ka ettepanekuid taastada riiklik investeeringute programm „Igale lapsele lasteaiakoht“, kaaluda lastehoiumudeli laiemat kasutamist omavalitsustes ning aidata riigi poolt majanduslikes raskustes peredel lasteaiakoha tasu maksta.
Istungil osalesid terviseameti peadirektor Tiiu Aro, Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula, Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti tervishoiuosakonna juhataja Ene Tomberg, Tervise Arengu Instituudi direktor Maris Jesse, Tallinna Lastehaigla psühhiaater Piret Visnapuu jt institutsioonide esindajad.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside