Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Käsitleti rehabilitatsiooniga seotud probleeme.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni eestvedamisel toimus täna Toompeal ümarlauanõupidamine, ”Rehabilitatsiooni vajadused ja võimalused: Kuidas saavutada tasakaalu?”.

Sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial rõhutas teema arutamise tähtsust. ”Üha enam ja enam on hakatud mõtlema puuetega inimeste füüsiliste probleemide lahendamise kõrval ka hingehädade kõrvaldamisele. Just hingehädade tõttu võib pidurduda füüsiline rehabilitatsioon,” märkis sotsiaalkomisjoni esimees. Treial tutvustas organisatsioonilisi abinõusid ja ametkondade vahelist koostööd puuetega inimeste aktuaalsete probleemide lahendamisel.

Sotsiaalminister Marko Pomerants kinnitas ümarlaual: ”Puuetega inimeste vajaduste läbivaatamine ja probleemidele lahenduste leidmine on sotsiaalministeeriumis tähtis märksõna.” Mitmed seadusemuudatused ja organisatsioonilised abinõud peavad tunduvalt parandama puuetega inimeste probleemide lahendamist. Alates tulevast aastast suureneb kohalike omavalitsuste roll puuetega inimeste abi korraldamisel. Uus süsteem peab tagama puuetega inimestele suurema tähelepanu ja parema abi osutamise.

Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja Gennadi Vaher tõi välja olulisemad probleemid, mille kiiret lahendamist oodatakse.

”Elu on edenenud, kuid hästi toimivat rehabilitatsiooni süsteemi ei ole ikka veel. Kuigi meditsiini-, hariduse- ja sotsiaalvaldkonnad on rehabiliteerimise filosoofia väljatöötamisega tegelenud juba viimased viis aastat, on nendevaheline koostöö puudulik,” märkis Vaher.

Ümarlauanõupidamisel vahetati mõtteid olukorra parandamise üle. Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad tegid omapoolsed konkreetsed ettepanekud nii seadusandluse kui ka abi korraldamise muutmiseks.

Sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial märkis ümarlauanõupidamisest kokkuvõtet tehes ära kasuliku mõttevahetuse, mille tulemusel on võimalik astuda edasi mitu jõudsat sammu. Komisjoni esimees lubas hoida probleemide lahendamise kulgu oma kontrolli all.

Ümarlauast võtsid osa Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed, sotsiaalministeeriumi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja liikmesorganisatsioonide esindajad, samuti rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste esindajad.

Lisainfo: Heidi Barot, 6316493

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside