Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Sotsiaalkomisjoni tänasel avalikul istungil oli tähelepanu keskmes kavandatava pensioniea tõusuga seotud probleemid. 

Sotsiaalminister Hanno Pevkur selgitas pensioniea tõstmise tagamaid ja mõju. Ühiskonnas on tööealiste inimeste arvu vähenemise tendents ja üle 65 aastaste inimeste osakaalu suurenemine rahvastikus. Minister rõhutas, et pensioniea tõstmine on vajalik kindlustamaks pensionisüsteemi vastavus ajaga kaasaskäivatele muutustele. Eesmärk on tagada pensionisüsteemi jätkusuutlikkus ja pensionide adekvaatsus väärika pensioni maksmise kaudu. Pensioniea tõstmise suunas liigub terve Euroopa Liit.
 
Istungil osalenud riigikontrolör, Ametiühingute Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Raudteelaste Ametiühingu, Tööandjate Keskliidu, Lastevanemate Liidu, Pensionäride Ühenduse, Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni esindajad ütlesid välja oma seisukohad ja ettepanekud seoses pensioniea tõusuga.
 
Riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE) on Riigikogus kolmandal lugemisel ja lõpphääletusel kolmapäeval, 7. aprillil. Eelnõu kohaselt võrdsustub meeste ja naiste pensioniga ning see kerkib alates 2017. aastast igal aastal 3 kuu võrra kuni 65 aastani.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside