Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Heljo Pikhofi juhtimisel käsitleti komisjoni tänasel istungil konkreetseid meetmed tööturu olukorra parandamiseks. Sotsiaalminister Hanno Pevkur andis ülevaate abinõudest, mis on suunatud töötutele, aga ka ennetavatest abinõudest koondamisohus inimestele. Sotsiaalministeerium on avanud oma kodulehel uue veebiakna „Abiks tööotsijale” http://www.sm.ee/tooabi, kuhu on koondatud info töötuks jäämise ohu, töötuse, vabade töökohtade, koolituste ja  võlanõustamise kohta. Rubriiki täiendatakse pidevalt.
 

Kavas on tihendada koostööd haridus- ja teadusministeeriumiga, et anda koolitust ja ümberõpet töötajatele, kes on rakendatud osalise tööajaga või kes on osaliselt tasustataval puhkusel. Haridus- ja teadusministeeriumi poolt pakutakse riikliku tellimuse alusel koolitust kutseõppeasutustes, seda kavandatakse laiendada ka kõrgkoolidele. Pikhofi sõnul muudab see praegu ülereguleeritud koolituste tellimise kiiremaks ja lihtsamaks. „On väga oluline, et nüüd hakkavad sobivat ümberõpet saama ka kõrgharidusega töötud,” ütles Pikhof.  Riiklikku koolitust tahetakse hakata tellima ka töötutele. Tööandjatelt oodatakse infot milliste oskustega töötajaid oleks vajatakse ja milliseid koolitusi oleks vaja tellida. 

Sotsiaalkomisjon toetas ministri pakutud nn isikustatud koolituskaartide kasutusele võtmiste ideed. Kui töötu individuaalse tööotsimiskava koostamisel selgub, et töötu vajab teatud koolitust, antakse talle koolituskaart  kindla summa väärtuses ja inimene ise otsib sobiva koolitaja. Esialgu rakendatakse seda ideed pilootprojektina. 

Komisjoni istungil arutati ka töötute arvele võtmist elektrooniliselt, mis lühendaks järjekordi tööturuametis ja säästaks tööta jäänut, samuti tööturukoolituse kestuse pikendamist kuni kahe aastani, ettevõtjate koolitamist töökohtade säilitamise eesmärgil ning riikliku toetuse andmist töötutele mittetulundusühingute loomisel. Praegu antakse ettevõtluse alustamise toetust ainult äriühingute loomiseks, seda tahetakse laiendada ka mittetulundusühingute loomisele.  

Sotsiaalkomisjon kuulas oma istungil ära ka loovisikute sotsiaalsete garantiidega seotud probleemid. Kultuuriministeeriumi kavandatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muudatusi tutvustas kultuuriminister Laine Jänes. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside