Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni tänasel istungil oli tähelepanu keskmes lastega perede vaesuse ja toimetulekuga seotud küsimused. 

Probleemide sisust andsid ülevaate sotsiaalministeeriumi vastavate osakondade juhid Anniki Tikerpuu ja Hede Sinisaar, samuti Poliitikakeskuse Praxis esindaja Marre Karu ning Laste Huvikaitse Koja esindaja Merle Amejušenko.
 
Arutluse käigus toodi välja vaesuse teema käsitlemise olulisus, sest see ei puuduta mitte ainult madalat sissetulekut, vaid avaldub koosmõjus eri valdkondadega nagu haridus, tervis ja elamistingimused. See toob aga kaasa materiaalsete ja sotsiaalsete probleemide põimumise.
 
Sotsiaalministeeriumi esindajad andsid ülevaate nimetatud küsimustes riigi tegevuskavast toetussüsteemi arendamisel, abinõudest riskide ennetamiseks, samuti piirkondlike nõuandekeskuste rajamisest. Valitsus on vastu võtnud käesoleva aasta oktoobrikuus Laste ja perede arengukava 2011-2020 ja rakendusplaani 2012-2015. Strateegilise eesmärgina nähakse Eestis perede adekvaatset majanduslikku toimetulekut toetavat kombineeritud toetuste ja teenuste süsteemi, et pakkuda peredele püsivat kindlustunnet, samuti elatise maksmise ja elatisabi süsteemi arendamist.
 
Sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna rõhutas, et valituse tegevuskava sisendab kindlustunnet, et vaesuse ja toimetulekuga seotud probleemidega tegeldakse vajalikul tasemel. Samas nägi ta oluliste ülesannetena käsitleda kolme ja enam lapsega perede olukorda, samuti vajadust lahendada üksikvanematega seotud probleemid. Tähelepanu all peaks rohkem olema ka elatisraha, lasteaedade ja lastevanemate paindliku tööturupoliitikaga seotud probleemide lahendamine.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside