Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arutati Riigikontrolli kontrollaruannet.

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas oma istungil 12. veebruaril Riigikontrolli kontrolliaruannet ”Ambulatoorse eriarstiabi nõudluse jälgimine”. Istungil osalesid Riigikontrolli, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa esindajad.

Riigikontroll leidis, et Eesti Haigekassa poolt kogutav ja avaldatav järjekorrainfo ei ole õige, samuti eiravad raviasutuste registratuurid seadusi ja head klienditeeninduse tava. Ravijärjekorda registreerimise korrast kinnipidamise peab tagama sotsiaalminister, kehtestades täiendavad nõuded registratuuride töökorraldusele. Lisaks on ministri pädevuses internetis järjekorrainfo avalikustamise süsteemi loomiseks tarvilike tingimuste määratlemine ja perearstide kaasamine patsientidele eriarsti vastuvõtulepääsemise võimalustest teavitamiseks ja vastuvõtule registreerimiseks.

Sotsiaalkomisjoni liikmed tegid Riigikontrollile omalt poolt ettepanekuid järgmiste kontrollimiste korraldamiseks. Nii soovitati intervjueerida patsiente ja jõuda mitmekülgse kontrolli abil ravijärjekordade pikkuse ja arstiabi mittekättesaadavuse süvapõhjusteni.

Sotsiaalministeerium kui tervishoiupoliitika kujundaja peaks analüüsima arstide ja õdede vajadusest lähtuvalt riiklikku koolitustellimust ning meditsiinitöötajate palgapoliitikat, et vältida olukordi, kus arstid ja õed lahkuvad tööle teistesse riikidesse. Samuti peeti komisjoni koosolekul vajalikuks analüüsida tervishoiureformi käiku.

Mai Treial

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside