Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon arutas täna soojus- gaasi, elektri või veevarustuse katkestamisega seatud küsimusi. Arutati seda, kuidas vältida maksevõimetuse kujunemist korteriühistutel selliseks, et kütteperioodil lülitatakse küte välja ning kannatavad sealhulgas heausksed korteriomanikud, kes on oma kohustused täitnud. Sotsiaalkomisjoni istungil osalesid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Terviseameti, Linnade Liidu, Korteriühistute Liidu, Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu ja Ida-Viru maavalitsuse esindajad.  

Sotsiaalkomisjoni esimehe Urmas Reinsalu hinnangul tõdesid erinevad institutsioonid, et probleem on mitmetahuline. Esiteks on küsimus tsiviilõiguslik – sellel on puutumus ühistu tõhusa toimimisega ning sellega, kas nõuded täidetakse õigeaegselt. Lisaks on probleemil sotsiaalne, tervisekaitseline ning ehitus-tehniline aspekt. Üldpõhimõtteks jääb, et korteriomanik tasub oma kohustuste eest. Kütteperioodil kütte väljalülitamine peab olema kaalukas otsus, heauskse omaniku huvid peavad olema kaitstud. Ülevaatamist vajavad teenuse osutamise katkestamisest etteteatamise tähtajad. Reinsalu hinnangul on hea, et Riigikogu võttis kevadisel istungjärgul vastu seaduse, millega pikendati kaugkütte väljalülitamise tähtaega 7 päevalt 90 päevani. 

Reinsalu hinnangul on mõistlik teha esilekerkinud probleemidest memorandum ning saata see kõigile osapooltele, et kavandada võimalikku tegevust olukorra lahendamiseks.
 
Sotsiaalkomisjoni istungil arutati ka ajutise peavarju ja varjupaigateenuse kättesaadavusega seotud küsimusi. Käsitleti õiguskantsleri tehtud ülevaadet teenuse osutamise taseme ja probleemide kohta. Eestis on kokku 14 kodututele isikutele mõeldud ajutist peavarju pakkuvat asutust. Sotsiaalkomisjoni koosolekul tõdeti, et tuleks alustada sotsiaalhoolekandeseaduse muutmist eesmärgiga sätestada põhjalik ajutise peavarju ja varjupaigateenuse regulatsioon, et luua täiendavad õiguslikud ja sotsiaalsed garantiid eesmärgiga vältida eluaseme kaotust ja kodutuse tekkimist.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside