Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Homme 6. juulil kell 11.00 toimub Riigikogu valges saalis sotsiaalkomisjoni avalik istung, kus arutatakse Eesti tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikkust.

Poliitikauuuringute Keskuse Praxis tervisepoliitika programmi koordinaator Maris Jesse tutvustab istungil Praxise tehtud Eesti tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikkuse analüüsi ja sotsiaalminister Jaak Aab teeb ettekande tervishoiu rahastamise erinevatest võimalustest. Ettekannetele järgneb arutelu. Istung kestab 14.00ni.

Praxise analüüsi autorite kinnitusel on Eesti tervishoiu rahastamine aastatel 1998-2003 püsinud suhteliselt stabiilsena vahemikus 5,1-6,1% SKP-st. Enamus rahast on tulnud sihtotstarbeliselt maksust. Samas on riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete osakaal tervishoiu rahastamisel viimastel aastatel vähenenud, mida on kompenseerinud inimeste omaosaluse tõus.

2003. aastal moodustas inimeste omaosalus 21% tervishoiu kogukuludest. See on toonud kaasa suurte tervishoiukuludega ja vaesusriskis olevate leibkondade osakaalu kasvu. Erasektori omaosaluse edasine suurendamine süvendaks autorite hinnangul ebavõrdust ja vaesusriski veelgi.

Autorid leiavad, et nende negatiivsete tendentside taustal peaksid tervishoiukulude tänase taseme säilitamiseks suurenema just keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste tervishoiukulud või laienema ravikindlustuse maksubaas.

Valitsusele esitatud kavaga tervishoius valitsevast rahapuudusest ülesaamiseks saab tutvuda ajalehe "Sakala" vahendusel. Lehele antud intervjuus toob sotsiaalminister Jaak Aab välja neli põhimeedet. Pikemas perspektiivis soovib sotsiaalministeerium kehtestada makstava haigushüvitise ülemiseks piiriks kolm keskmist palka. Kiiremini oleks Aabi sõnul võimalik rakendada kolme abinõud: riigi ja füüsilisest isikust ettevõtjate makstava sotsiaalmaksu määra tõstmine, 115 miljonit krooni eraldamine riigieelarvest haiglate kapitalikulude katmiseks ja 3% eriarsti teenustega seotud kulude jätmine haiglate enda kanda. Praegu katab haigekassa eriarsti teenustest sada protsenti (”Sakala”, 05.07.2005).

Praxise analüüsiga saab tutvuda aadressil: https://www.riigikogu.ee/?id=9262

Tagasiside