Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon pani oma viimasel istungil paika memorandumi küsimustest, millega komisjon on tööd teinud ja mis vajavad otsuse langetamist järgmise sotsiaalkomisjoni poolt käesoleval aastal. Sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et otsused langetati konsensusega ning selline soovituste praktika rõhutab parlamendi koosseisude järjepidevust ja katkematust. 

Otsuse langetamist vajavad sügava vaimupuudega inimeste hambaravi korraldamine, hooldusvahendite kompenseerimine patsientidele, rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus sõltuvushäiretega lastele ja ühinemine puuete inimeste konventsiooniga. Seadusega reguleerimist vajavad ajutise peavarju ja varjupaigateenus peavarjuta isikutele ning   kodusünnitus.
 
Sotsiaalkomisjoni raportis pikapäevarühma ja kooli riikliku õppekava väliste või sellega seotud tegevuste korralduse kohta tehti mitmeid soovitusi, mille täitmise ja kontrolli aeg langeb aastasse 2012. Raport sisaldab ettepanekut kaaluda Riigikogu XII koosseisu sotsiaalkomisjonil viia läbi järelraport 2012. aasta kevadel, et kontrollida raportis esitatud soovituste täitmist ja vajadusel anda soovitusi kahe järgmise õppeaasta ettevalmistamiseks tulenevalt raporti teemade ulatusest.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside