Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon analüüsis avalikul istungil asjassepuutuvate organisatsioonidega töövõime hindamise metoodikat ning töövõimereformiga seotud küsimusi.

„Töövõimereformi peab tegema läbimõeldult. Sotsiaalkomisjonil on suvel plaanis töövõimetoetuse seaduse eelnõuga edasi minna ning sügiseks on kindlasti tervikpilt selgemaks saanud,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof.

Töövõime hindamist hakkab korraldama töötukassa kaasates tervishoiuteenuse osutajaid. Sotsiaalministeeriumi esindaja sõnul hakkab töötukassa töövõime hindamisel lisaks inimese diagnoosile arvesse võtma funktsionaalseid võimeid. Hindamist alustatakse inimese taotluse põhjal, analüüsitakse terviseandmeid ning vajadusel konsulteerib ekspertarst inimesega või raviarstiga.

Hindamisel võetakse arvesse inimese liikumist, käelist tegevust ning suhtlemist, sealhulgas nägemist, kuulmist ja kõnelemist. Samuti hinnatakse muutustega kohanemise võimet ning ohu tajumist, õppimisvõimet ning tegevuste elluviimise oskust.

Töövõimet hinnatakse kõikide funktsioonide koosmõjus, hinnangut mõjutab ka ühe funktsiooni täielik puudumine või häiritus. Hinnangu töövõimele, sobivatele töötingimustele ja töödele annab ekspertarst. Lõpliku otsuse töövõime ulatuse kohta teeb töötukassa.

Dokumendipõhise hinnangu maksumuseks on esialgu prognoositud 50 eurot, mille juures on arvesse võetud hindamise ajakulu, haigekassa eriarsti esmase visiidi kulu ning teatud juhtudel psühholoogi või tegevusterapeuti kaasamist.

Avalikul istungil osalesid sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, Eesti töötervishoiuarstide seltsi ning Eesti hooldajate liidu esindajad.

Fotod istungilt 

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside