Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon alustas oma tänasel avalikul istungil rahvastiku tervist käsitlevaid parlamentaarseid kuulamisi. Täna käsitleti teemat „Tervis kõigis poliitikates ja sotsiaalsed tervisemõjurid – kuidas kujuneb ja kuhu kaob rahvastiku tervis.“

Sotsiaalkomisjoni esimehe Urmas Reinsalu kinnitusel on komisjonil kavas korraldada kokku neli kuulamist. Homme, 20. aprillil, on vaatluse all narkomaania ja HIV-tervisekäitumise trendid ja ennetustegevus. Edasiste kuulamiste käigus on plaanis analüüsida Eesti tervishoiusüsteemi ja vaadelda ravimite hinnapoliitikat. Rahvatervise teemalised kuulamised sotsiaalkomisjonis päädivad Reinsalu kinnitusel olulise tähtsusega riikliku küsimuse aruteluna Riigikogu täiskogus.
„Eesti rahva tervise küsimus on Eesti rahva püsimise ja toimetuleku ülesanne number üks. Rahva tervis on seotud paljude valdkondlike poliitikatega. Palju otsuseid on seotud riigi tervishoiupoliitiliste valikute ja ennetustööga, kuid väga suur osakaal on ka inimeste endi tervisekäitumisel. Majanduskriisi keskmes peame vältima tagasilööke positiivsetes muutustes tervena elatud aastate ja oodatava eluea näitajates,“ rõhutas Reinsalu.
Tänasel istungil tegid ettekande sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsi osakonna vanemanalüütik Taavi Lai, Tervise Arengu instituudi direktor Maris Jesse ja sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Triinu Täht.
Taavi Lai analüüsis trende, mis seotud oodatava eluea, terviseriskide ja kaotatud eluaastatega. Lai tõdes, et rahvastiku tervis on küll viimase kümnekonna aasta jooksul paranenud, kuid oluline on jätkata arengut terviseriskide edasise vähendamise suunas. Lai sõnul on rahvatervise edasise paranemise võtmeks tervise ja kõigi teiste valdkondade tihedate seoste teadvustamine ning koos tegutsemine
Maris Jesse peatus sotsiaalse tõrjutuse ja tervise seoste teemal, rõhutades muuhulgas, et vanemate toimetulek mõjutab oluliselt ka laste käitumisharjumusi ja tervist. Jesse märkis, et keskkonnamuutused ja käitumisharjumuste kujundamine on laste puhul kõige pikema mõjuga, ning pidas vajalikuks, et ka töötuks jäänud vanemate lastel säiliks senine elustandard ja muuhulgas võimalused osaleda huviringides.
Triinu Täht kõneles Rahvastiku Tervise Arengukava, täpsemalt sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste teemal. Täht osutas, et ka töötutel on võimalus saada raviteenust, kuid sageli ei ole nad oma võimalustest lihtsalt informeeritud ega oska neid kasutada, ning pidas vajalikuks sellekohase teavituse parandamist.
Tänasel istungil osalesid ka Eesti Patsientide Nõukoja, Puuetega Inimeste Koja, Patsientide Esindusühingu, Haigekassa, Eesti Terviseedenduse Ühingu, Südameliidu, Vähiliidu, Perearstide Seltsi, Arstide Liidu, Vaimse Tervise Ühingute Liidu jt organisatsioonide esindajad.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside