Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas oma tänasel istungil algatada tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu annab eelnõu Riigikogule üle homme, 24. novembril.

Reinsalu rõhutas, et eelnõu üks eesmärke on soodustada lühiajaliste tööde vastuvõtmist, muutes korduva töötuskindlustushüvitise taotlemise inimesele paindlikumaks.
 
Nii on eelnõuga muudetud töötutoetuse ja töötuskindlustushüvitise maksmisel ooteaja rakendamise korda. Korduval töötuks jäämisel ei eelne enam toetuse maksmisele 7- ja 60-päevast ooteaega, st nii töötutoetust kui ka töötuskindlustushüvitist hakatakse pärast lühiajalist töötamist uuesti töötuks jäämise korral arvutama avalduse esitamise päevast.

Ka avardab eelnõu võimalusi asendada töötukassasse vastuvõtule tulemine sidevahendi teel pöördumisega, muutes töötukassaga suhtlemise paindlikumaks. Nii võib kohustusliku vastuvõtule tulemise edaspidi asendada telefoni teel ühenduse võtmisega juhul, kui töötu osaleb tööturukoolitusel või tööpraktikal. Lisaks võib vastuvõtule tulemise asendada sidevahendi teel pöördumisega kolme kuu jooksul esmase tööotsimiskava koostamisest, kui töötukassa hinnangul suudab inimene leida töö iseseisvalt ega vaja muid tööturuteenuseid kui teavitamine ja töövahendus.

Eelnõuga muudetakse ka töötu mõistet, tööotsimiskava sisu ja koostamise korda, ning  lisatud on töötu kohustused. Eelnõu eesmärk on tõsta töötute tööotsimise aktiivsust, et kiirendada töö leidmist, ennetada pikaajalise töötuse teket ning võimaldada töötutel paremini keskenduda tööotsingutele.
 
Eelnõu on välja töötatud koostöös sotsiaalministeeriumiga.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside