Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liikmed Olga Sõtnik ja Juku-Kalle Raid osalevad neljapäeval ja reedel Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarsel Assambleel (OSCE PA), andes edasi Eesti seisukohad Ukraina küsimuses ja rääkides keskkonnamõjudest Läänemerele seoses Ust-Luga sadama ehitusega Venemaal.

Plenaaristungi paneeldiskussioonil arutatakse Aserbaidžaani, Valgevene ja Ukraina teemadel, Sõtnik annab ülevaate Eesti seisukohtadest Ukraina küsimustes, rääkides ka Riigikogu väliskomisjoni avaldusest demokraatliku Ukraina toetuseks.

Raid räägib plenaaristungi arutelul väikerahvaste kaitsest Loode-Venemaal ja samuti keskkonnamõjust Läänemerele seoses Venemaa Ust-Luga sadama ehitusega.

Sõtnik ja Raid osalevad Viinis toimuval OSCE PA 13.talveistungil, mis koosneb alalise komitee istungist, kõigi kolme töörühma istungitest ning plenaaristungitest. Komiteede raportöörid esitavad esialgseid kavasid oma valdkonna raportite koostamiseks, toimuvad arutelud ja tehakse täiendusettepanekuid. Alalises komitees tehakse kokkuvõtteid eelmise aasta valimisvaatlustest, eelarve täitmisest ja tutvustatakse käesoleva aasta tööplaani. Ametisse nimetatakse uus asepeasekretär.

Kohal on kõrged ametnikud OSCE allorganisatsioonidest nagu OSCE konfliktiennetuskeskuse direktor Adam Kobieracki ja OSCE inimmõõtme komitee eesistuja Robert Kvile ning OSCE Demokraatlike Asutuste ja Inimõiguste Büroo (ODIHR) direktor Janez Lenarcic, samuti eesistujamaa Šveitsi ametlikud esindajad. OSCE esimees vahetub iga aasta ning esimeheks on eesistujariigi välisminister. Esimehe asetäitjateks on eelnev (Iirimaa) ja järgnev esimees.

Komiteedes toimub rida eridebatte. Poliitikakomitees parlamentaarse kontrolli üle relva- ja turvajõudude üle, läbipaistvuse üle nii riigisiseselt kui ka rahvusvahelises plaanis. Majanduskomitees arutatakse joogivee parema kasutuse ja varude üle,

inimõiguste komitee eridebati teemaks on seaduslikkuse areng OSCE areaalis. Sõtnik osaleb poliitikakomitee ja Raid inimõiguste komitee töös.

Uue töövormi raames NB8 formaadis jätkub Põhja- ja Baltimaade delegatsioonijuhtide kohtumistesari, et arutada ühiseid seisukohti eelolevaks istungjärguks Bakuus ja vaagida kandidaate presidendi ja peasekretäri ametikohale 2015.aastal.

Põhja- ja Baltimaade delegatsioonide initsiatiivil toimub delegatsioonide liikmete eraldi kohtumine OSCE PA Aserbaidžaani delegatsiooniga, et kõnelda murettekitavast olukorrast riigis inimõiguste rikkumiste valguses.

 

Tagasiside