Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon saatis peale muudatusettepanekute läbivaatamist ning muudatuste tegemist teisele lugemisele valitsuse algatatud riigipiiri seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (749 SE). Teine lugemine täiskogus toimub 9. juunil. Komisjoni ettepanek, juhul kui teine lugemine 9. juunil lõpetataks, on viia eelnõu lõpphääletusele 10. juunil.

„Eelnõu on menetluse käigus muutunud oluliselt paremaks ja kõrvaldatud on selles algselt sisaldunud kaheldavus eelnõu põhiseaduspärasuses. Seda osas, mis puudutab piiriületuse eest tasu võtmist. Eelnõu praeguses regulatsioonis on see vastuolu kõrvaldatud. Loodetavasti jõuab eelnõu nüüd kiiresti ka vastuvõtmiseni ja üks oluline kitsaskoht saab ületatud,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.
 
Eelnõu viimane redaktsioon näeb ette, et andmekogu volitatud töötleja võib võtta sõidukile piiriületuse ootejärjekorras koha võtmise eest tasu, mis ei ületa 25 krooni. Juhul, kui piiriületuse ootejärjekorra andmekogu haldamine on halduslepinguga üle antud kohalikule omavalitsusele või eraõiguslikule juriidilisele isikule, määratakse võetava tasu suurus kindlaks halduslepingus, lähtudes seaduses sätestatud ülemmäärast.
 
Ka kehtestab eelnõu nõude, et andmekogu volitatud töötleja peab võimaldama õigustatud isikul saada andmekogust teavet eeldatava piiriületuse ja maanteepiiripunkti suunamise aja kohta.

Põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata esimesele lugemisele ka valitsuse algatatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE), mis on täiskogus samuti 9. juunil. Eelnõu eesmärk on kõrvaldada kitsaskohad ja rakendamisraskused, mis on ilmnenud peale seaduse jõustumist 2008. aastal.

Muuhulgas annab eelnõu riigisaladusele juurdepääsu loa andjale õiguse kaaluda loa andmist isikule, kes on toime pannud madalama, alla viie aastase karistusmääraga karistatud riigivastase kuriteo. Kehtiva seaduse järgi keeldutakse riigisaladusele juurdepääsuks loa andmisest täielikult isikule, kes on süüdi mõistetud tahtliku riigivastase kuriteo eest. Komisjoni istungil osalenud justiitsministri Rein Langi hinnangul on senine täielik keeld teatud juhtudel ebaproportsionaalne.

Linde hinnangul pole selline muudatus aga õigustatud.
 
„Minu arvates pole õige lubada riigisaladusele juurdepääsu isikuile, kes on süüdi mõistetud riigivastastes kuriteos. Miski ei välista, et selline isik paneb riigi suhtes toime uue kuriteo, seades kahtluse alla ka riigisaladuse kaitstuse,“ ütles Linde.

Lisaks eelnevale on eelnõusse lisatud uue riigisaladuse liigina teave, mis käsitleb Eesti Panga sularaha vedu, kuna seoses eurole üleminekuga suureneb Eestis ja läbi Eesti veetava sularaha hulk, ning suurenenud riskid tingivad vajaduse transpordi turvalisust paremini kaitsta.

Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside