Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon saatis esimesele lugemisele valitsuse algatatud  tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE). Eelnõu on täiskogus 3. detsembril. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Seaduse jõustumisel suureneb laenuvõtjate kaitse kiirlaenude võtmisel. Eelnõuga muutuvad tühiseks kiirlaenu (SMS-laenu) tehingud, mis on tehtud raskeid asjaolusid ära kasutades või millega seatud kohustused on vastuolus heade kommetega.

Eelnõu kohaselt on tehing heade kommetega vastuolus muuhulgas siis, kui pool teab või pidi teadma tehingu tegemise ajal, et teine pool teeb tehingu tulenevalt oma erakorralisest vajadusest, sõltuvussuhtest, kogenematusest või muust sellisest asjaolust. Ka on tehing heade kommetega vastuolus siis, kui see on tehtud teise poole jaoks äärmiselt ebasoodsatel tingimustel.

Eelnõu annab eeltoodud tingimustel laenuvõtjale võimaluse tagastada laen tervikuna selle tagasimaksmise tähtpäevaks laenuandjale ning intressi laenu kasutamise eest tuleb sellisel juhul tasuda võlaõigusseaduse  § 94 lg 1 ettenähtud suuruses. Nimetaud sätte kohaselt, kui kohustuselt tuleb vastavalt seadusele või lepingule tasuda intressi, on intressimääraks poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

Ka kaotab kõnealune eelnõu ära summalised ja ajalised piirid tarbijakrediidi sätete rakendamisel, mille tulemusena suureneb oluliselt tarbijate kaitse väikelaenude ja -krediitide kasutamisel. Kehtiva võlaõigusseaduse kohaselt ei laiene tarbijakrediidilepinguga seotud regulatsioon lepingutele, mille maht on väiksem kui 200 eurot ja mis tuleb tagastada kuni kolme kuu jooksul. Eelnõu kohaselt rakenduks seaduse kaitse edaspidi ka neist kriteeriumeist allapoole jäävaile lepinguile.

 

Tagasiside