Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni ning Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kristiina Ojulandi ja ELAKI liikmete tänastel kohtumistel Sloveenia parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoniga olid kesksete teemadena kõne all Euroopa põhiseaduse lepinguga seotud arengud, Euroopa Liidu edasine laienemine ning Euroopa julgeoleku ja energiapoliitika, kuid samuti Sloveenia eesistumisperiood 2008. aasta esimesel poolel.

Marko Mihkelson rõhutas väikeriikide koostöövajadust, et kaitsta nende ühiseid huve. Oluliseks instrumendiks julgeolekupoliitika kujundamisel pidas Mihkelson Euroopa põhiseaduse lepet. Ka leidis Mihkelson, et Euroopa Liit peaks suhetes Venemaaga välja töötama ühiseid positsioone, seda nii energiapoliitikas kui ka muudes küsimustes.

Kristiina Ojuland osutas ohtlikule tendentsile, kus Euroopa Liidu väga paljud olulised otsused jäävad tegemata, kuna viidatakse asjaolule, et põhiseaduse leping on jõustumata ning seetõttu pole võimalik ka põhimõttelisi otsuseid langetada. Ojulandi hinnangul saaks palju Euroopa Liidu institutsionaalseid arenguid, laienemist või ühist energiapoliitikat puudutavaid otsuseid teha ka praegu. Eriti vastuvõetamatuks pidas Ojuland rahaliidu liikmete pürgimusi edasi liikuda tuumikgrupina teisi maha raputades.

Ojuland avaldas ka soovi, et Eesti ja Sloveenia parlamendi komisjonid vahetaksid informatsiooni Sloveenia eesistumisperioodi ettevalmistuste kohta.

Sloveenia parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Anton Kokalj’i sõnul on Euroopa Liidu eesistumisperiood 2008. aastal Sloveenia jaoks praegu kõige suuremaks väljakutseks. Kõik tehnilised küsimused on ta sõnul paika pandud, kuid eesistumise prioriteetides ei ole esialgu veel kokku lepitud. Kokalj’i ja mitme teise Sloveenia delegatsiooni liikme hinnangul võiks nendeks prioriteetideks olla põhiseaduse lepingu edasine areng ja Euroopa Liidu laienemine.

Sloveenia esindajad pidasid oluliseks, et Euroopa Liit laieneks ka teistesse endise Jugoslaavia riikidesse, kuna see soodustaks kogu regiooni stabiilsust. Põhiseaduse lepingu takerdumine on Kokalj’i sõnul üks neid põhjuseid, mis laiendamist pidurdab, kuna väidetavalt ei ole Euroopa Liit selleks institutsionaalselt valmis. 

Komisjonid vahetasid ka põhjalikult informatsiooni, kuidas toimub koostöö parlamendi komisjonide ja valitsuse vahel ning missugune roll on parlamendikomisjonidel välispoliitika ja Euroopa Liidu suunalise tegevuse kujundamisel.

Euroopa Liidu asjade komisjoni kohtumisel Sloveenia kolleegidega osalesid lisaks Ojulandile ka komisjoni aseesimees Liina Tõnisson ning komisjoni liikmed Mart Nutt, Katrin Saks ja Sven Sester.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352                  

7. juuni 2006

Tagasiside