Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänases infotunnis vastasid Riigikogu liikmete küsimustele keskkonnaminister Jaanus Tammkivi, siseminister Jüri Pihl ning regionaalminister Siim-Valmar Kiisler.

 
Siseminister vastas Jaanus Marrandi küsimusele Soomest tulirelvade võimaliku sisseveo kontrolli kohta Schengeni viisaruumi tingimustes. Siseminister nentis, et seoses piiride avanemisega võeti kasutusele kompensatsioonimehhanismid. „Mis puudutab Euroopa Liidu regulatsiooni, siis iga liikmesriik võib kehtestada karmimad regulatsioonid,“ ütles Pihl. Ta selgitas, et  Eestis on regulatsioonid karmimad, kui Euroopa Liidu direktiiv ette näeb, seda reguleerib relvaseadus. Minister lisas, et toimib koostöö Soome korrakaitsega, kus kasutatakse kõiki neid võimalusi, mis meil politsei koostöös on olemas, et intsidente vältida.
Marrandi tundis huvi ka selle vastu, kas on arutatud seadusandlikke võimalusi, kuidas ühtlustada isiklike tulirelvade kasutamise ja omamise eeskirju Euroopa Liidus. Minister tõdes, et alati tuleb kaaluda sellist hüve, nagu vaba liikumine, mis on Euroopa ja inimõiguste põhiväärtus ning teiselt poolt neid riske, mida see vaba liikumine endaga kaasa toob. „Kui me oleme Euroopa Liidus Schengeni viisaruumis, siis me peame aru saama, et me oleme nagu ühes riigis, kus ainult neid riske saab maandada politsei koostöös, politseiluures,“ ütles Pihl.
 
Keskkonnaminister vastas Karel Rüütli küsimusele Riigimetsa Majandamise Keskuse ja plaanitava looduskaitse reformi kohta, Marek Strandbergi küsimusele õhuheitmete kasvu seoste kohta põlevkivielektri ekspordi osakaalu kasvuga ning Toomas Trapido küsimusele avalikkuse kaasamise kohta looduskaitse reformis.
 
Regionaalminister vastas Arvo Sarapuu küsimusele kohalike omavalitsuste osatähtsuse ja kulude kokkuhoiu kohta avalikus sektoris ning Ester Tuiksoo küsimusele koalitsioonilepingu kohta.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside