Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjoni tänasel istungil oli tähelepanu keskmes uus riigieelarve baasseaduse eelnõu, mis näeb ette õiguslike aluste loomise ja põhinõuete kehtestamise riigi jätkusuutlikuks finantsjuhtimiseks. 

Rahanduskomisjoni esimees Sven Sester märkis, et eelnõu menetluse käigus Riigikogus on tõstatatud rida probleeme, sh on viidatud vastuoludele põhiseadusega. Viimsetele andis oma arvamuses õigusliku hinnangu põhiseaduskomisjon. Samuti saatis Riigikontroll komisjonile arvamuse eelnõu kohta. 

„Komisjon arutas kõiki arvamustes esitatud seisukohti ning laekunud ettepanekuid. Põhiseaduskomisjoni tõstatud Riigikogu jaoks põhimõtteliste küsimuste ja ka muude väljatoodud probleemide pinnalt kaalub komisjon eelnõus muudatuste tegemist. Meie eesmärk on teha riigieelarve baasseadus paremini toimivaks alusdokumendiks, mis muuhulgas sätestab selgelt Riigikogu osalemise strateegilise planeerimise protsessis,“ ütles Sester. 

Rahanduskomisjoni esimehe selgituste kohaselt tõi põhiseaduskomisjon esile, et eelnõus pole täielikult järgitud võimude lahususe printsiipi. Eelnõule heideti ette Riigikogu piiratud võimalust rääkida kaasa eelarvestrateegia koostamisel. Samuti toodi välja arengukavade väljatöötamise ja kinnitamisega seotud probleemid. Riigikontroll juhtis oma arvamuses tähelepanu eelarve strateegilise planeerimise korraldamisele, eelarve vahendite kasutamise aruandlusele, stabiliseerimisreservi juhtimisele ja kohalike omavalitsuste rahastamisele riigieelarvest. 

Komisjoni istungil andis eelnõu kohta selgitusi rahandusminister Jürgen Ligi. Samuti selgitasid istungil oma seisukohti Riigikontrolli esindajad. 

Valitsuse algatatud uue riigieelarve seaduse eelnõuga (513 SE) nähakse ette sätestada eelarvevaldkonnale esitatavad nõuded ja kohustused. Samuti määrata eelarvestamise mõisted ja põhimõtted. Riigieelarve koostamisele seatud nõuete täitmiseks kehtestatakse tingimused valitsussektorisse kuuluvate isikute rahaliste vahendite planeerimisele ja kohustuste võtmisele. Valdkonnas kasutatavad mõisted uuendatakse ja ühtlustatakse raamatupidamises kasutusel olevate mõistetega. Eelnõuga fikseeritakse Eesti õiguses majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingus sätestatud valitsussektori eelarve tasakaalu reegel ja automaatne korrigeerimismehhanism. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

Tagasiside