Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma tänasel istungil mitmeid maksupoliitilisi muudatusi käsitlevaid eelnõusid ja otsustas need vastu võtta veel kevadsessioonil.

„Rahanduskomisjoni poolt täna käsitletud eelnõud on osa valitsuskoalitsiooni kokkuleppest, puudutades olulisi maksupoliitilisi otsuseid alates kodualuse maamaksu kaotamisest, tulumaksu määra langetamisest, tubakatoodete aktsiisimäära tõstmisest ja erimärgistatud kütuse maksuerisuste süsteemi asendamisest otsetoetustega. See tähendab muudatusi meie kõikide rahakotis,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.
 
Rahanduskomisjon otsustas täna toetada nii Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon algatatud koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu (51 SE), valitsuse algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE), valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) kui ka valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE) ja tegi täiskogule ettepaneku nende esimene lugemine lõpetada. Nimetatud eelnõud on Riigikogu päevakorras 31. mail ja 1. juunil. 
 
Eelnõuga (51 SE) vabastatakse koduomanikud maamaksust linnas kuni 0,15 ha ja vallas kuni 2,0 ha ulatuses, tingimusel, et sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Eelnõu on Riigikogu täiskogus 31. mail, rahanduskomisjon soovib viia eelnõu teisele lugemisele 9. juunil.
 
Eelnõu (39 SE) näeb ette erimärgistatud kütuse maksuerisuste süsteemi reformimist, pakkudes teatud valdkondades asemele otsetoetused. Eelnõu on Riigikogu täiskogus 1. juunil. Rahanduskomisjon soovib viia eelnõu teisele lugemisel 8. juunil.
 
Eelnõuga (40 SE) langetatakse tulumaksu määra seniselt 21%lt 20%ni. Teiseks piiratakse eelnõuga füüsilise isiku tulust lubatud mahaarvamiste kogusummat 3196 eurolt 1920 eurole. Kolmandaks välistatakse eelnõuga töö- ja teenistussuhetes tööalase tasemekoolituse käsitlemine erisoodustusena. Neljandaks luuakse eelnõuga raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise maksuarvestuse erikord, millega füüsiline isik võib raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamise tulu saamise aastast arvates kuni kolme aasta jooksul tehtud metsa majandamise kulusid võõrandamistulust maha arvata. Komisjon ootab muudatusi eelnõule 6. juuniks.
 
Eelnõuga (42 SE) tõstetakse alates 2013. aastast  tubakatoodete aktsiisimäära 10%. Eelnõu on Riigikogu täiskogu päevakorras 1. juunil. Rahanduskomisjon soovib viia eelnõu teisele lugemisele 8. juunil.
 
Riigikogu presssitalitus
 
Tagasiside