Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjoni ja Eesti Õliühingu tänasel kohtumisel oli tähelepanu keskmes kütuseturu maksupettuste vastu võitlemine. Arutelust võtsid osa rahandusministeeriumi ning maksu- ja tolliameti esindajad ning kütusefirmasid esindav Eesti Õliühing. 

Rahanduskomisjoni esimees Sven Sester tõdes, et senised abinõud ei ole olnud piisavad käibe- ja aktsiisimaksupettuste vastu võitlemisel. „Riigieelarvesse jääb kütuseturu maksupettuste tõttu laekumata orienteeruvalt 75 miljonit eurot, mis on märkimisväärne summa. Täiendav käibe- ja aktsiisimaksu laekumine aitaks oluliselt parandada riigieelarve tulude positsiooni,“ ütles Sester. Ta lisas, et maksupettuste tõkestamiseks tuleb tõhustada erinevate ametkondade omavahelist koostööd ja karmistada seadusi. 

„Maksupettuste skeemid mitte ainult ei vähenda riigi jaoks maksulaekumisi, vaid seavad ausalt oma kohustusi täitvad ettevõtted ebavõrdsetesse konkurentsitingimustesse,“ ütles Sester. 

Arutluste käigus pakkus Eesti Õliühing välja mitmeid ettepanekuid, sh kehtestada kohustus maksta käibemaks tehingu toimumise hetkel või kehtestada käibemaksu ettemaks, mille ulatuses saaks õiglase turuväärtusega kaupa väljastada. Õliühingu hinnangul peaks lisaks aktsiisiladudele kontrolli laiendama ka muudele ladudele, kus on võimalik suures mahus vedelkütuste ladustamine ja segamine. Olukorda aitaks parandada kütuse teekonna jälgimine e-keskkonna kaudu, millega nõustus ka komisjon. See tähendaks kõikide saatelehtede vormistamist elektroonsel teel sarnaselt erimärgistatud diislikütusega. 

Sester kinnitas, et rahanduskomisjon kavatseb tegutseda kiiresti ja otsustavalt maksupettuste vastu võitlemisel karmima seadusandliku baasi kehtestamise kaudu. 

Riigikogu pressiteenistus 

Tagasiside