Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (24 SE). Eelnõu on täiskogus 10. mail. Komisjoni ettepanek on eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Eelnõu eesmärk on võimaldada kütuse müüjal taotleda ka kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubamisel tagatise vähendamist juba enne 2013. aasta 1. jaanuarit sarnaselt tarbimisse lubatud kütuse müüjaga.
 
Käesoleva aasta 1. aprillist jõustunud vedelkütuse seaduse muudatuste kohaselt rakendatakse kütusemüüjatele tagatisi, mille määramine ja suurus sõltub sellest, millise kütusemüüjaga on tegemist. Kui juba tarbimisse lubatud kütuse puhul on tagatise lähtemääraks sada tuhat eurot ja on võimalik taotleda selle vähendamist, siis kütuse tarbimisse lubamisel aktsiisilaost on kütusemüüja tagatise lähtemäär üks miljon eurot ja selle vähendamise õigus tekib alles 2013. aasta 1. jaanuarist. 
 
Algatajate hinnangul koormab nimetatud ühe miljoni euro suuruse tagatissumma vähendamise võimatus enne 2013. aastat ülemääraselt kütusemüüjaid, kes tegutsevad õiguspäraselt ning kelle suhtes puudub vajadus tagatist kohaldada või oleks õigustatud selle vähendamine. Nimetatud osas ei ole seaduse regulatsioon algatajate arvates mõõdukas ning on seetõttu vastuolus põhiseaduse proportsionaalsuse põhimõttega.
 
”Meetmed maksupettuste vähendamiseks peavad olema tõhusad, kuid sealjuures tohi need osutuda ausatele maksumaksjatele ülemääraselt koormavaks,” ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.
 
2010. aastal jäi vedelkütuse müügilt riigieelarvesse laekumata käibemaksu kokku ca 47 miljonit eurot (732 mln krooni) ja tagatisesüsteem kehtestati eesmärgiga korrastada viimaste aastate jooksul kujunenud lubamatut olukorda kütuseturul, kus käibemaksumaksupettuste ulatus – hinnanguliselt puudutas see 1/4 kütuse müügikäibest – mõjutas olulisel määral seadusekuulekate ettevõtjate konkurentsivõimet turul.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside