Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Vilniuses täna toimuval seminaril on tähelepanu keskmes rahandusvaldkondade lõimumine ja stabiilsuse kindlustamine Läänemere regioonis. Seminarist võtavad osa panganduse ja finantsinspektsioonide spetsialistid Põhjamaadest ning Beneluxi riikidest, samuti Baltimaade parlamendisaadikud. Seminaril märgiti, et kuigi liigne reglementeeritus pole hea, on siiski vajalik säilitada kontroll panganduspoliitika üle. Samas peeti oluliseks, et oleks ka piisav konkurents pangandusturul andes tarbijatele võimaluse valida erineva hinnatasemega teenuste vahel. 

Lisaks nimetatud seminarile toimuvad paralleelselt ka Balti Assamblee rahandus-, majandus- ja õiguskomisjonide istungid. BA eelarvekomisjoni ja Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester esitas oma pikemas ettekandes ülevaate, milliseid praktilisi, poliitilisi ja juriidilisi samme on astutud Balti- ja Põhjamaade piirkonna rahandussüsteemide sujuva toimimise kaitsmiseks. Sester märkis: „Kuigi regioonis on ilmselt tegu panganduse suurima integratsiooniga Euroopas, kus hoiustajate huvid on oluliselt kaitstud, ei kirjuta Põhjamaade ja Balti riikide kokkulepped ette konkreetseid abinõusid kriisiolukorraks. Pigem on nende eesmärk parandada vastavate ametkondade omavahelist koostööd ja infovahetust.” Sester pidas oluliseks tegevuskava rakendamist kriisiolukordade vältimiseks. 

Riigikogu liikmetest osalevad Vilniuses toimuvatel kohtumistel lisaks Sven Sesterile veel Väino Linde, Neeme Suur ja Vladimir Velman

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside