Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas täna saata täiskogule teiseks lugemiseks erakonnaseaduse muutmise eelnõu. 

Järgmisel teisipäeval Riigikogu suurde saali jõudev eelnõu sätestab, et erakondadel tuleb kvartaliaruandes kulud liigiti lahku lüüa ja tuua eraldi välja, kui suured olid poliitilise tegevuse, tööjõu- ja majandamiskulud. Eelnõu kohustab erakondi asuma esitama erakondade rahastamise järelevalve komisjonile kuluaruandeid mitte ainult valimiste järgselt vaid püsivalt iga kolme kuu tagant. 

Poliitiliste kulude seas peavad erakonnad näitama, kui palju kulus raha reklaamile, suhtekorraldusele, publikatsioonide väljaandmisele ja avalike ürituste korraldamisele, reklaamikulude osas omakorda tele-, raadio-, interneti-, väli- ja ajakirjanduslik reklaami ning reklaamtrükiste eest tasutud summad. Majandamiskuludena näeb eelnõu ette kontori rendi- ja kommunaalkulusid ning transpordi-, kütuse-, side-, põhivara kulumi-, kindlustus- ja väikevahendite kulusid. Iga kulu osas peavad erakonnad näitama maksumuse kvartali koondsummana ning aruanne tuleb esitada kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks. 

Uudsena jõudis eelnõusse ka üldpõhimõte, mille kohaselt on erakondadel, valimisliitudel, üksikkandidaatidel ja erakonna nimekirjas kandideerivatel isikutel keelatud kasutada erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania läbiviimiseks või selle teostamiseks riigieelarve ja kohaliku omavalitsuse eelarvelisi vahendeid. 

Varasematel istungitel on põhiseaduskomisjon otsustanud erakonnaseaduse muutmise eelnõusse viia mitmeid teisi uuendusi, üheks olulisemaks neist on võimalus registreerida erakond 500 asutajaliikmega, kehtiva 1000 liikme nõude asemel. 

Täpsustuvad ka keelatud annetuse õiguslikud tagajärjed. See toob eelnõu kohaselt kaasa kas haldussunni, väärteomenetluse või kriminaalmenetluse. Kriminaalmenetluse toob kaasa  keelatud annetus suures ulatuses ehk kui see ületab 32 000 eurot – see summa tuleneb karistusseadustiku üldreeglist. Eraisik ei tohi eelnõu järgi annetada aastas ühele erakonnale sularahas rohkem kui 1200 eurot. 

Eelnõu kohaselt saavad riigieelarvest eraldist ka need Riigikogu valimisel osalenud erakonnad, kes ei ületanud valimiskünnist, kuid kogusid vähemalt 2 % häältest. Eraldised valimiskünnise alla jäänud erakondadele makstakse nende erakondade eraldiste arvelt, kes riigikokku pääsesid.

Tagasiside