Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata Res Publica fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830SE) teisele lugemisele teisipäeval 12. septembril ja kolmandale lugemisele neljapäeval 14. septembril ettepanekuga eelnõu vastu võtta. Neid ettepaekuid toetas 6 ja vastu oli 3 komisjoni liiget.
 
Kõnealune eelnõuga tunnistatakse kehtetuks Eesti omandireformi aluste seaduse § 7 lg 3, mille kohaselt lahendatakse Saksamaale hilisümberasujate vara tagastamise või kompenseerimise taotlused riikidevahelise kokkuleppega.
 
Vastavalt Kalev Kuke poolt tehtud ja komisjoni poolt heaks kiidetud muudatusettepanekule sätestab eelnõu lisaks, et õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kohalikud komisjonid vaatavad üheksa kuu jooksul alates käesoleva seaduse jõustumisest omal algatusel läbi kõik õigusvastaselt võõrandatud vara kohta esitatud avaldused, mis jäeti läbi vaatamata ORAS §7 lg 3 tõttu.
 
Eelnõuga soovitakse luua õiguslik alus õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisele või kompenseerimisele ORAS § 7 lõikega 3 hõlmatud isikutele, kes vastavad ORASe üldpõhimõtetele ning kelle omandireformi õigussubjektsus on aastaid olnud vaidluse objektiks.
 
Põhiseaduskomisjoni päevakorras oli ka Keskerakonna liikmete poolt algatatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE), kuid komisjon otsustas selle eelnõu lugemise katkestada ja tulla selle juurde tagasi juhul, kui  830 SE ei pälvi lõpphääletusel Riigikogu enamuse toetust. 15 SE kohaselt ei ole Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel Eestist lahkunud isikud omandireformi õigustatud subjektid neile kuulunud ning neilt enne Eestist lahkumist õigusvastaselt võõrandatud vara suhtes.
 
Riigikohus tunnistas 28. oktoobril 2002 ORAS § 7 lõike 3 vastuolus olevaks põhiseadusest tuleneva õigusselguse põhimõttega, kohustades Riigikogu vastuolu põhiseadusega kõrvaldama. Kuna Riigikogu ei ole kõnealust regulatsiooni muutnud,  langetas Riigikohus 12. aprillil 2006 uue otsuse, millega tunnistas Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks. See otsus jõustub 12. oktoobril 2006 tingimusel, et Riigikogu ise ei ole selleks ajaks kõnealust sätet muutnud või kehtetuks tunnistanud.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Ülo Mattheus
 
Tagasiside