Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

55 Riigikogu liiget andis täna Riigikogu menetlusse otsuse eelnõu, mis võimaldab alustada Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selle jaoks sobiva õigusraamistiku loomist.

Eelnõu kohaselt langetab Riigikogu põhimõttelise otsuse, kas lubada Eestis tuumaenergiat toota või mitte. Eelnõu põhineb eeskätt tuumaenergia töörühma aastatel 2021–2023 tehtud analüüsil, mille järelduseks on, et tuumaenergia kasutuselevõtt Eestis on teostatav.

Eelnõu esitanud Riigikogu liikmed toetavad tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selle jaoks sobiva õigusraamistiku loomist. See hõlmab tuumaenergia ja -ohutuse seaduse eelnõu väljatöötamist ning vajadusel kehtivate õigusaktide muutmist ja täiendamist, tuumaenergia ohutut kasutamist reguleeriva asutuse loomist ning valdkondlike pädevuste arendamist.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevad väljakutsed nagu kvalifitseeritud tööjõu väljaõpe, kasutatud tuumakütuse käitlemine ja ladustamine ning hädaolukordadeks valmisolek. Nendega tegelemiseks on oluline tagada asjakohane regulatsioon, järelevalve, pädevuste arendamine ning õigeaegne ja piisav rahastus, mis tagaksid tuumaenergia kasutuselevõtul selle ohutu ja vastutustundliku kasutamise.

Seletuskirja kohaselt oleks Eestis tuumaenergia kasutuselevõtul mitmeid eeliseid. Muu hulgas pakuks tuumaenergia juhitavat ja pidevat tootmisvõimsust, mis tasakaalustaks taastuvenergia tootmise võimsuse kõikumisi, aitaks Eestil jõuda kliimaneutraalsuse eesmärgini, tagaks pikas vaates elektri stabiilse ja soodsa hinna, edendaks teadus- ja arendustegevust, tooks kaasa majandusliku kasu ning looks kohalikele elanikele töökohti. Eelnõuga ei anta õigust ehitada Eestisse tuumaelektrijaam.

Järgmise sammuna peaks Riigikogu muutma Vabariigi Valitsuse seadust, et luua tuumaregulaator, ning vastu võtma tuumaenergia ja -ohutuse seaduse. Iga otsustuskoha juures hinnatakse otsusega kaasnevaid mõjusid ja riske. Kui ilmneb, et järgmise positiivse otsusega kaasneksid liiga suured negatiivsed mõjud ja riskid, või on selgunud uued asjaolud, mis mõjutavad selle energialiigi kasutuselevõttu, siis on Riigikogul võimalik langetada otsus tuumaenergia kasutuselevõtu protsessi lõpetamiseks või ajutiseks peatamiseks.

Riigikogu pressiteenistus
Maris Meiessaar
631 6353, 5558 3993
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside